فایل طراحی و معیاریابی آزمون خواندن

پست‎های مرتبط:

پرسشنامه کانرز والدین(رایگان)

پرسشنامه ی کانرز والدین   هدف: تشخیص کودکان مبتلا به...

آزمون تشخيص شنيداري وپمن

تست وپمن (Wepman’s Test) با توجه به این که این...

دانلود راهنمای آزمون مکعب‌های کهس

آزمون مکعب‌های کهس ، آزمونی است برای اندازه‌گیری هوش عملی...