فایل طراحی و معیاریابی آزمون خواندن

پست‎های مرتبط:

آزمون تشخيص شنيداري وپمن

تست وپمن (Wepman’s Test) با توجه به این که این...

آزمون هوش هیجانی بار-ان

  تست eq (آزمون هوش هیجانی بار – آن)  ...

دانلود پرسشنامه کانرز معلمان

دانلود پرسشنامه کانرز معلمان   اختلال کم‌توجّهی – بیش‌فعالی (به...