آزمون تشخيص شنيداري وپمن

تست وپمن (Wepman’s Test)

با توجه به این که این تست برای سنجش تمییز شنیداری و نمره دهی به آن تنظیم شده است هدف فقط تمییز شنیداری توسط کودک می باشد و به صورت بیرونی بیرونی (External-External) است.(به این صورت که درمانگر آن را می خواند و کودک باید پاسخ دهد که مشابهند یا نه.

این تست در ۴ زمینه که شامل ۱-جایگاه ۲-شیوه ۳- واکه ۴-واکداری-بیواکی است طرح شده است.از جفت های کمینهcvc  که در یک مختصه متفاوت هستند استفاده می کنیم.

در هر بخش ۱۰ جفت کمینه وجود دارد که یکی از این جفت های کمینه از ۲ واژه تکراری تشکیل شده است که مشخص می کند که آیا کودک شانسی جواب میدهد یا واقعا تمییز می دهد.

این جفت های کمینه را در هر ۴ قسمت در ترتیب های متفاوتی قرار می دهیم تا کودک  به قواعد و ترتیب خاص و یکنواختی دست پیدا نکند. این جفت های کمینه در جدول زیر آمده است

نکته: برای کودکانی کوچکی که نمی توانند مفهوم شبیه بودن و فرق داشتن را نمی دانند یا روند آزمون را نمی توانند یاد بگیرند می توان به جای اینکه از کودک بخواهیم شباهت و تفاوت کلمات را بگوید شکل تصاویر را روبرویش قرار می دهیم و از او میخواهیم تا شکل کلمه ای که شنیده را نشان دهد که در اینصورت شکل آوایی تصاویر روبروی کودک بایستی جفت های کمینه باشند .

دانلود آزمون تشخيص شنيداري وپمن

رمز دانلود: pakdelha.ir

پست‎های مرتبط:

پرسشنامه مشكلات يادگيري كلورادو Colorado Learning Difficulties Questionnaire (CLDQ)

دانلود پرسشنامه مشکلات یادگیری کلورادو رمز برای دانلود : pakdelha.ir

دانلود راهنمای آزمون مکعب‌های کهس

آزمون مکعب‌های کهس ، آزمونی است برای اندازه‌گیری هوش عملی...

پرسشنامه خودسنجی کتل

    دانلود پرسشنامه خودسنجی کتل رمز برای دانلود : pakdelha.ir