تأثیر شیر مادر بر رشد مغز نوزاد

تأثیر شیر مادر بر رشد مغز نوزاد چیست👇👇👇
یک مطالعه جدید نشان داده است که تغذیه نوزاد با شیر مادر می‌تواند رشد مغز در کودکان نارس را تسریع بخشد. مغز نوزادانی که به‌صورت زودرس متولد می‌شوند معمولاً کوچک‌تر از معمول رشد خوبی نکرده است. حالا بررسی جدید نشان داده است که وقتی این کودکان با شیر مادرشان تغذیه می‌شوند مغز بزرگ‌تری خواهند داشت.
ای بررسی با کمک تصویربرداری‌ام آر آی صورت گرفته است. مغز این نوزادان را با ام آر آی بررسی کرده و مشاهده کرده‌اند که شیر مادر موجب تسریع رشد مغز نوزاد نارس می‌شود. اهمیت این نکته در آن است که مطالعات متعدد قبلی نشان داده که حجم مغز ارتباط مستقیمی با میزان و توانایی عملکرد آن دارد.

این مطالعه بر روی 77 نوزاد نارس انجام‌شده که به‌طور متوسط ده هفته زودتر از موعد مقرر به دنیا آمده‌اند. بعد از ده هفته از تولد یعنی زمانی که می‌بایست به‌طور طبیعی به دنیا بیایند از آن‌ها ام آر آی به‌عمل‌آمده و مشخص‌شده که در آن‌هایی که حداقل نیمی از غذایشان شیر مادر بوده است حجم بافت مغزی و حجم قشر مغز می شود.

منبع : كانال كوك توانمند