11تمرین اساسی برای پیشگیری از اختلالات یادگیری

11تمرین اساسی برای پیشگیری از اختلالات یادگیری

1- رشد تن آگاهی وجهت یابی و غلبه طرفی
2 -سازگاری تحریکات حسی-حرکتی و یکپاچگی حسی حرکتی
3- رشد- تقویت تعادل- هماهنگی حرکتی

4 -تقویت قدرت ماهیچه های حرکتی
5 -تقویت مهارتهای ادراکی- حرکتی پایه و تمیز ادراکی
6- تقویت مهارتهای شناختی( نگهداری ذهنی- حافظه- تمرکز- توجه)
7 -تقویت مهارتهای رشد مهارتهای گفتاری و اجتماعی
8 -تسهیل یادگیری های تحصیلی و فرآیند آموزش در واقع قابلیت وظرفیت یادگیری را افزایش میدهند.
9- آشنایی با روش های یادگیری
10- رشد انگیزش
-11 تقویت اعتماد به نفس

پست‎های مرتبط:

مهارت دست ورزي و راههای تقویت آن

کودکی که مهارت دست ورزی را نیاموخته است با چه...

نگاه‌کردن برای آموختن :

نگاه‌کردن برای آموختن : شما چه اندازه از حس‌‌ّ بینایی‌تان...

بی انگیزگی در دانش آموزان

بی انگیزگی در دانش آموزان   نشانه های بی انگیزگی...