اصول و مبانی درس ” املا”

برای رسیدن به اهداف املای فارسی و آموزش كارآمد و اثر بخش آن نیاز داریم كه به اصول و مبانی درس املا پای بند باشیم كه به پاره ای از این اصول و مبانی اشاره می شود :
* در آموزش آن از رسم الخط نوین و حاكم بر نظام آموزشی و كتاب های درسی كشور تبعیت كنیم .
*در خواندن املا توجه كنیم كه واحد سخن جمله است نه كلمه پس بهتراست جمله را یك جا بخوانیم نه آن كه كلمه به كلمه و منقطع .
* در هنگام خواندن املا از قدم زدن و حركت هایی كه با عث اختلال و پژواك در صدا و نرسیدن آن به دانش آموز می گردد ، بپرهیزیم و در مكانی مناسب قرار گیریم تا دانس آموز بتواند حركت لب های مارا ببیند .
*هر جمله یا تركیب را فقط دو بار بخوانیم نه بیشتر تا در تقویت دقّت مؤثر باشد
*در خواندن و تلفّظ از لهجه هاو گویش های محلّی و صورت عامیانه ی واژه ها و تركیب ها و جمله ها بپرهیزیم و حتما از زبان و لهجه ی معیار استفاده كنیم .زبان معیار زبان نظام آموزشی كشور و تحصیل كرده ها و رسانه ها و صدا و سیما و زبانی كه به غیر فارسی زبان ها آموزش می دهیم ، می باشد .
* با تغییر در خواندن ، شكل نوشتاری كلمات را به دانش آموزان یادآور نشویم ؛ مثلا ، سر هم نویسی یا جدانویسی و تلفظ عربی برای واج هایی كه در حروف فارسی چند شكل نوشتاری دارند . تغییر در خواندن بسیاری از اهداف املا را با مشكل روبه رو می كند و آموزش املا ناكارآمد می شود .
* تعداد واژه های مهم و دارای اهمیت املایی در یك متن املایی بیش از بیست واژه نباشد .
* معلم سرعت خواندن املا و دفعات خواندن آن را تابع سرعت نوشتن دانش آموزان قرار دهد .
* استفاده از دانش آموزان برای تصحیح املا می تواند در آموزش املا و كمك به معلم در كلاس های شلوغ مفید باشد . البته این كار باید با نظارت كامل معلم انجام شود .
* علائم نگارشی در خواندن املا به طور كامل رعایت شود و معلم سعی كند با نظارت بر كاربرد نشانه ها در متن املا آن ها را عملی به دانش آموز بیاموزد .
15 – معلم باید در خواندن املا علاوه برشكل درست واحد های زنجیری گفتار ( واج ، تكواژ ، واژه ، گروه ، جمله و جمله ی مستقل ) واحدهای زبر زنجیری یا عوامل فرا زبانی را به صورت صحیح و كامل به كار ببرد .واحد های زبر زنجیری شامل : آهنگ ، تكیه ، مكث ، شدت و ….. می باشند