درمان وارونه نویسی وقرینه نویسی دراملا

درمان وارونه نویسی وقرینه نویسی دراملا

برخی از کودکان به هنگام نوشتن دیکته ،واژه هارا صحیح اما وارونه یا قرینه می نویسند.اگر وارونه نویسی و قرینه نویسی درسنین قبل از دبستان و حتی در کلاس اول دبستان اتفاق افتاده باشد ،چنانچه زیاد و پی در پی تکرار نشود امری طبیعی است .اما اگر با گذشت چندماه از سال تحصیلی حتی در مورد واژه هایی که دانش آموز در ابتدای سال فرا گرفته است رخ دهد،نیاز به ترمیم و درمان دارد برای درمان این مشکل می توان اقدامات زیر را انجام داد:

1.✅دانش اموزباید بتوانداندام هایش را بشناسد.برای این منظور از او می خواهیم هر اندامی را که نام می بریم با دستش نشان دهد.

2.✅آدمکی از مقوا را می سازیم،به گونه ای که اندام هایش قابلیت حرکت داشته باشد.سپس گردن و دست های آدمک را یک به یک به سمت چپ ،راست،بالا یا پایین می چرخانیم و از کودک می خواهیم که همان حرکت را تقلیدکند.با انجام این بازی ،کودک مفهوم قرینه را تشخیص داده و قادر خواهد بود بین واژهای که قرینه یا وارونه آن است،تمیز قایل شود.

3.✅مربی می تواند روبروی کودک بایستد و هر کدام از اندام هایش را حرکت دهد و کودک همان حرکت ها را تکرار کند .بدیهی است که در این تمرین و تمرین شماره 2اگر بخش هایی از طرف چپ بدن مربی حرکت کند (به عنوان مثال پای چپ مربی )،دانش آموز باید پای راستش را بلند کند ،یعنی پایی را که روبروی پای چپ مربی قرار دارد .

4.✅برای درمان این مشکل تمرینات نارسا نویسی نیز مفید می باشد.

5.✅تمرینات مداد -کاغذی مانند:کپی اشکال -اتصال نقطه ها از روی الگو -ترسیم اشکال در دفتر شطرنجی در این زمینه مفید می باشد.

پست‎های مرتبط:

احتمال ابتلا به بیش فعالی در کودکان مادران چاق بیشتر است

احتمال ابتلا به بیش فعالی در کودکان مادران چاق بیشتر...

پایداری یا ثبات شکل

پایداری یا ثبات شکل یعنی دانش آموز اين حقيقت را...

روش گلینگهام-استیلمن و درمان اختلال خواندن

روش گلینگهام-استیلمن: در این روش بر خلاف روش قبلی آموزش...