پکیج نرم افزاری ویژه اختلال یادگیری

 

توصیه میکنیم حتما دو پکیج نرم افزاری ویژه بهبود اختلالات یادگیری را از آدرس زیر دانلود نمایید.

این نرم افزارها تخصصی بوده و در بهبود و تنوع روش آموزش به دانش آموزان موثر هستند

 

مشاهده پکیج نرم افزاری شماره 2 بهبود اختلال یادگیری

 

 

 

پست‎های مرتبط:

چندتمرین پیشنهادی برای بهبود اختلال نوشتن و دستخط

قبل از فرا گيري نوشتن طراحي تصوير ها ي با...

رهنمودهایی برای رشد زبانی کودکان

رهنمودهایی برای رشد زبانی کودکان ژنو یولمیو چه چیز بهتر...

تاثیر موسیقی بر افزایش سلولهای بنیادی مغز و افزایش حافظه

“تاثیر موسیقی بر افزایش سلولهای بنیادی مغز و افزایش حافظه...