فوائد پازل درست كردن برای کودکان:

فوائد پازل درست كردن برای کودکان:

👈کودک مفهوم نظم را درک می کند و تفکر منطقی در او ایجاد می شود.

👈حس کنجکاوی کودک را تحریک می کند تا قوای ذهنی خود را در جهت رسیدن به هدف به کار گیرد.

👈این بازی به کودک می آموزد که چگونه از راه منطقی به حل مسائل بپردازد.

👈کودک، با استفاده از پازل های مکعبی، مفهوم سطح و حجم و ارتفاع را یاد می گیرد.

پست‎های مرتبط:

تقویت مهارتهای شنیداری کودکان

1✅تمرین تقلید کردن صدای اشیاء صداساز. چند وسیله صداساز به...

پرورش مهارت گوش دادن

پرورش مهارت گوش دادن 1- اغلب کودکان نوآموز اطلاعات و...

آموزش نرم و زبر؛ تقویت لامسه،تقویت حرکات درشت

آموزش نرم و زبر. تقویت لامسه. تقویت حرکات درشت اجازه...