راه های بهبود روان خوانی

  راه های بهبود روان خوانی

افزون بر بازشناسی درست واژه ها ،خوانندگان باید مطالب را سریع وروان بخوانند .درغیراین   صورت ،خواندن غیر طبیعی وناخوشایند می شود وخواننده معنی مطالب را درک نمی کند .(ریچک وهمکاران ،1996،هازبراک،1996)

 

1-    خواندن مکرر:خواندن مکرر راهبردی است که در آن به دانش آموز تمرین های تکراری داده می شود تا بتوانند روان تر بخوانند .واضح است که آهسته وبا مکث خواندن موجب می شود خواننده بهتر بتواند بیشتر واژه های متن را به درستی تشخیص دهد ،اما این کار به روان خوانی منتهی نمی شود .دراین روش متنی با پنجاه تادویست واژه نسبتاً همسطح از نظر دشواری انتخاب می شود که خواننده بیشتر واژه های آن را می تواند تشخیص دهد .دانش آموز قبل از خواندن هرمتن جدید این متن انتخابی را به طور شفاهی سه یا چهاربار می خواند .میزان درستی واژه ها وسرعت خواندن معمولاً بعداز هربار خواندن به دانش آموز گفته می شود وتمرین روزانه نیز توصیه می گردد.(ریچک ودیگران ،1996)

2-    کتاب های پیش بینی پذیر :کتاب های پیش بینی پذیر شامل الگوها یا ترانه هایی است که بخش هایی از آن بارها تکرار می شود .بسیاری ازآن بر مبنای قصه های مردمی و  قصه های پریان نوشته شده اند .بطور مثال ،در قصه سه بز نر خشن ،موقعی که بزهای نر تک به تک روی پل می روند ودر تله ی غول گیر می کنند ،غول هربار می پرسد ((کی روی پل تو تله ی من گیر کرده ؟))بعداز اینکه این کتاب ها چندین بار برای کودکان خردسال خوانده شد ،آن ها می توانند طرز بیان وجمله بندی را یاد بگیرند ودر طول داستان همراه با گوینده ی داستان آن را تکرار کنند .کتاب های پیش بینی پذیر بسیار خوبی برای درگیر کردن فعالانه ی کودک با داستان است .حتی قبل از اینکه آن ها خواندن را آغاز نمایند ،با این روش آن ها دانش زبانی خود را گسترش می دهند وبه پیش بینی آنچه گفته خواهد شد ،می پردازند.این تجربه ها به آن ها کمک می کند وقتی خودشان شروع به داستان خوانی کردند بتوانند واژه ها را تشخیص دهند .

3-    روش همراه خوانی :دراین روش کودکان ضمن گوش کردن به داستانی که از ضبط صوت پخش می شود همراه با آن به خواندن متن می پردازند .در کلاس درس برای جلوگیری از ایجاد مزاحمت برای کودکان دیگر ،کودک مورد نظر می تواند با استفاده از گوشی به نوار ضبط صوت گوش بدهد .کتاب ها ونوارهای تجارتی زیادی برای این منظور موجود است .

پست‎های مرتبط:

تمرین‌هایی برای تقویت عضلات کوچک و بزرگ دست ، هماهنگی چشم و دست و درمان نارسا نویسی:

تمرین‌هایی برای تقویت عضلات کوچک و بزرگ دست ، هماهنگی...

“تاثير مشکلات تغذيه اي بر يادگيري دانش‌آموزان”

مغز ما براي انجام فعاليت‌هاي فکري، به ويژه تمرکز فکر،...

ضرورت گفتار درمانی در درمان اختلالات یادگیری

اگر به روند رشد طبیعی گفتار و زبان کودکان نگاه...