تمرینات تعادلي

تمرینات تعادلی

تعادل نقش اساسی در اجرای صحیح حرکت ها دارد.

جهت برقراری و حفظ تعادل ؛ همکاری دو عامل ضروری است که عبارتند از :

1️⃣ توانایی عضلات وضعیتی در حفظ و کنترل خود در وضعیت ایستاده

2️⃣ و دیگر سیستم بینایی که سبب نگهداشتن فرد بر خلاف جاذبه در صورت عدم تعادل می شود

برای ایجاد تعادل و تعادل بهتر،باید دو نکته را مد نظر داشت :

1️⃣ آموزش باید شامل انواع تحریکات تعادلی یعنی ؛ تمرینهایی که با فشار بینایی همراه است باشد (تمرینهای تعادلی با چشم بسته)

2️⃣ به منظور افزایش توانایی حفظ تعادل در کودک بهتراست تمرین ها به تدریج مشکلتر شوند.

✅ تمرینات ایجاد تعادل و تقویت تعادل:

✳ تعادل ایستا:

این تمرینات شامل قرار داذن کودک در وضعیت های مختلف مثل چهار دست و پا و ایستاده و همراه با تحریکات تعادلی است.
مثلا از کودک بخواهید که پلی روی رودخانه ی خیالی بزند(قرار گرفتن در وضعیت چهاردست و پا)
به تدریج این وضعیت را مشکل تر نمایید.
بدین شکل که از او بخواهید ابتدا یک دست و سپس یک پا و پس از آن دست و پای یک سمت بدن و در پایان دست وپا را بصورت ضربدری از روی زمین بلند نماید و بر روی سایر اندام ها تحمل وزن کند.این بازی ها را میتوان با آموزش چپ و راست توام نمود.

– قرار گرفتن در وضعیت ایستاده بر روی خط های مشخص شده می تواند نوع دیگری از تمرین تعادل ایستا باشد.

-ایستادن روی دوزانو ،ایستادن روی یک پا در حالی که به یک نقطه ثابت خیره شده باشند،نیز جز تمرینات تعادل ایستا می باشند.

آنچه باید تاکید نمود این است که بستن چشمان کودک در هر مرحله و تمرینات یاد شده سبب مشکل تر شدن تمرین ها خواهد بود.

✳ تعادل پویا:

قرار گرفتن کودک برروی صفحه های تعادلی در وضعیت های مختلف ، توانایی حفظ تعادل بر روی سطوح متحرک را تقویت می کند.
تغییر دادن وضعیت دست ها و پاها همان گونه که در تعادل ایستا ذکر شد، سبب دشوارتر شدن تمرین ها خواهد شد.
هر گاه کودک توانست 8 تا 10 ثانیه وضعیت خود را روی تخته تعادل حفظ نماید،آن وقت وضعیت های مشکل تر را از کودک درخواست کرده و فشار بینایی (بستن چشم ها) را اضافه می نماییم.

تمرینات تعادلی

پست‎های مرتبط:

تقویت تمیز دیداری

‍ برای تقویت تمیز دیداری تمرینات زیر لازم است :...

معرفی 6 نوع تکلیف درسی

طبقه بندی تکالیف درسی(از نظر محتوای تکلیف درسی) 1⃣ تکالیف...

ادراک هاپتیک (مهارت های لمسی و عضلانی):

ادراک هاپتیک (مهارت های لمسی و عضلانی): کودکانی که به...