راه هاي پيشنهادي براي تقويت املايي دانش آموزان ضعیف

راه هاي پيشنهادي براي تقويت املايي دانش آموزان ضعیف

1- دقت به مشق ( رونويسي ) و تصحيح غلط ها و رعايت خط زمينه
2- توجه به دست ورزي در دوره آمادگي
3- مطمئن شدن از شناخت حروف الفباي فارسي
4- بررسي دقيق تکليف شب در خانه
5- توجه بيشتر به دانش آموزان کند نويس
6 – پرهيز از حرکات اضافي موقع گفتن املا
7- استفاده از دانش آموزان ممتاز براي روخواني و تکرار و تمرين در کلاس
8- توجه به نوع نشستن
9- استفاده از کارت تند خواني
10 -ترکيب صامت و مصوت
11 -اطمينان از تلفظ صحيح حروفات توسط دانش آموزان
12- تصحيح املاتوسط خود دانش آموزان

پست‎های مرتبط:

تقویت مهارت خواندن – تقویت حافظه دیداری

گروه سنی : 7 سال (کلاس اولیها) هدف : تقویت...

دلایل مشکلات درسی کودکان :

👈 دلایل مشکلات درسی کودکان : 👈 مشکلات جسمی ضعف...

روش تست زدن چیست?

تست زدن، روش تست زدن چیست ؟ در این بخش...