راه هاي پيشنهادي براي تقويت املايي دانش آموزان ضعیف

راه هاي پيشنهادي براي تقويت املايي دانش آموزان ضعیف

1- دقت به مشق ( رونويسي ) و تصحيح غلط ها و رعايت خط زمينه
2- توجه به دست ورزي در دوره آمادگي
3- مطمئن شدن از شناخت حروف الفباي فارسي
4- بررسي دقيق تکليف شب در خانه
5- توجه بيشتر به دانش آموزان کند نويس
6 – پرهيز از حرکات اضافي موقع گفتن املا
7- استفاده از دانش آموزان ممتاز براي روخواني و تکرار و تمرين در کلاس
8- توجه به نوع نشستن
9- استفاده از کارت تند خواني
10 -ترکيب صامت و مصوت
11 -اطمينان از تلفظ صحيح حروفات توسط دانش آموزان
12- تصحيح املاتوسط خود دانش آموزان

پست‎های مرتبط:

ادراك شنیداری

ادراك شنیداری را می توان معطوف به چهار كاركرد دانست...

نشانه‌های اختلالات ویژه یادگیری در کودکان پیش‌دبستانی

نشانه‌های اختلالات ویژه یادگیری در کودکان پیش‌دبستانی -مشکل در تلفظ...

راهکارهای افزایش دامنه توجه

راهکارهای افزایش دامنه توجه در کودکان بر اساس برخی از...