راه هاي پيشنهادي براي تقويت املايي دانش آموزان ضعیف

راه هاي پيشنهادي براي تقويت املايي دانش آموزان ضعیف

1- دقت به مشق ( رونويسي ) و تصحيح غلط ها و رعايت خط زمينه
2- توجه به دست ورزي در دوره آمادگي
3- مطمئن شدن از شناخت حروف الفباي فارسي
4- بررسي دقيق تکليف شب در خانه
5- توجه بيشتر به دانش آموزان کند نويس
6 – پرهيز از حرکات اضافي موقع گفتن املا
7- استفاده از دانش آموزان ممتاز براي روخواني و تکرار و تمرين در کلاس
8- توجه به نوع نشستن
9- استفاده از کارت تند خواني
10 -ترکيب صامت و مصوت
11 -اطمينان از تلفظ صحيح حروفات توسط دانش آموزان
12- تصحيح املاتوسط خود دانش آموزان

پست‎های مرتبط:

توصیه هایی برای تقویت خواندن

توصیه هایی برای تقویت خواندن 1-  آموزش خواندن را از...

راه های ساده برای درمان اشتباهات املایی

♻️حساسیت شنوایی: برای حساسیت شنیداری بچه ها ☝️با یک مداد...

نکاتی طلایی برای افزایش تمرکز و یادگیری

نکاتی طلایی برای افزایش تمرکز و یادگیری: بیشتر آدم ها...