دانلود فايل هرم رشد يادگيري

دانلود فايل هرم رشد يادگيري

رمز براي دانلود pakdelha.ir مي باشد.(به انگليسي تايپ شود)

 

شما والدين يا آموزگار عزيز  مي توانيد به راحتي انواع اختلالات يادگيري را بطور دقيق و مشخص تشخيص داده و بررسي نموده و تمرينات مناسب  و مورد نیاز خود را تهيه نماييد.

براي مشاهده فايل هاي تشخيصي و تمرينات درماني و …اينجا كليك نماييد.