ارزيابي و تخمين سطح خواندن

ارزيابي و تخمين سطح خواندن

 ارزيابي خوانـــدن

 براي ارزيابي خواندن از مواد آموزشي و روش تدريس عمومي استفاده مي‌شود.

 پارامترهاي سنجش غير رسمي

1) تشخيص كودكي كه سطح خواندن او به صورت قابل توجهي زير حد كلاس است.

2) مشاهده خطاها و سبك خواندن كودك.

3) تعيين توانايي براي يادگيري خواندن در سطح كلاسي.

4) عوامل دخيل در كُند آموزي خواندن.

5) تركيب اطلاعات به دست آمده و طراحي برنامه‌اي براي ترميم.(كرك، چالفانت، 1377)

 تخمين سطح خواندن

– سطح خواندن شفاهي: وادار كردن كودك به پاراگراف‌هايي از كتاب‌هاي مختلف كلاس‌هاي ابتدايي كه به صورت شفاهي و بلند خوانده شود. يعني از هر پايه يك پاراگراف نوشته شود.

 – سطح خواندن خاموش (صامت خواني): وادار كردن كودك به صامت خواني از روي كتاب‌هاي فارسي سطح ابتدايي. سپس سؤالاتي پرسيده مي‌شود تا درك مطالب او تعيين گردد، آنگاه سطح آموزشي او را تخمين مي‌زنيم.

 – سطح خواندن لغات (بازشناسي): آزمون كودك در خواندن لغات جداگانه كه از كتاب‌هاي پايه‌ي ابتدايي نوشته شده ارزيابي مي‌شود. توجه به اين نكته مهم است: الف) سطح خواندن لغات.
ب) تعداد خطاها. ج) سبك برخورد با لغات.

 – افتراق لغات: لغاتي به كودك داده مي‌شود و آن را در ميان لغات ديگر بازشناسي مي‌كنند و به ياد مي‌آورند. مثلا پسر، پدر، داس، با، سرد، آب اگر دانش‌آموز فقط يك يا دو كلمه از اين مجموعه را بخواند معلم به او مي‌گويد: يكي از اين كلمات پسر است. به كلمات نگاه كن و كلمه مورد نظر را به من نشان بده و از كلمات ديگر هم به همين روش استفاده مي‌كنيم. با اين روش مشخص مي‌شود كه كودك قسمتي از لغات را مي‌شناسد و بر همان اساس آن‌ها را از همديگر جدا مي‌كند. (كرك،چالفانت،1377)

شما والدين يا آموزگار عزيز  مي توانيد به راحتي انواع اختلالات يادگيري را بطور دقيق و مشخص تشخيص داده و بررسي نموده و تمرينات مناسب خود را تهيه و تا حد امكان مشكل درسي فرزند خود را درمان نماييد.

براي مشاهده فايل هاي تشخيصي و تمرينات درماني و …اينجا كليك نماييد.

پست‎های مرتبط:

جذاب تر شدن انشا!!

☘برای جذاب بودن درس انشا و تشويق دانش آموزان به...

روشهاي آموزشي دوره ابتدايي

روشهاي آموزشي دوره ابتدايي  برخي از روشهاي آموزشي دوره ابتدايي...

انواع توجه

انواع توجه به منظور تقویت مهارت های شناختی در کودکان ...