20 تمرین پیشنهادی برای افزایش دقت و تمرکز دانش آموزان:

20 تمرین پیشنهادی برای افزایش دقت و تمرکز دانش آموزان:

1) از دانش‌آموز بخواهيد جملات ناقص را به دلخواه خود کامل کند. مثال: من ديروز … .

2) بريدن شکل‌هاي مختلف و چسباندن تصاوير توسّط دانش‌آموز

3) چند وسيله‌ي کمک آموزشي و … را به کلاس بياوريد و به دانش‌آموزان نشان دهيد؛ سپس از دانش‌آموزي که بي‌دقّت است، بخواهيد تا چشمانش را ببندد و اشياء را لمس کند و نام اشياء را به شما بگويد.

4) افزايش دقّت و تمرکز با گوش دادن به صداهاي مختلف و يادداشت کردن آن‌ها توسّط معلّم روي تابلو

5) استفاده از ميني بسکتبال، تقويت دقّت و هماهنگي چشم و دست

6) استفاده از «دارت»، جهت هماهنگي چشم و دست و دقّت

7) چند تصوير به دانش‌آموز نشان دهيد و سپس آن‌ها را پنهان کنيد و از دانش‌آموز بخواهيد به شما بگويد چه ديده است؟

8) کلماتي را از متن دروس تهيّه کرده و از دانش‌آموز بخواهيد براي آن‌ها تشديد و يا سرکِش و … بگذارد.

9) متني را تهيّه کنيد و نقطه‌هاي کلمات آن را برداريد و از دانش‌آموز بخواهيد نقطه‌ها را بگذارد. اين کار را هم روي تخته‌ي کلاس مي‌توانيد انجام دهيد و هم به‌صورت تايپ شده مي‌توانيد در اختيار دانش‌آموزان قرار دهيد.

10) از دانش‌آموز بخواهيد جملات در هم ريخته را مرتّب کند.

11) از دانش‌آموز بخواهيد کلماتي را که بيان مي‌کنيد، بعد از شما تکرار کند. مثال: خانه- ميز- لباس (مثال عددي: 6-8-9)

سپس کلمات را کم‌کم به 7 کلمه و يا 7 عدد برسانيد. (جهت تقويت دقّت و حافظه)

12) نوشتن صداهاي اوّل و يا آخر کلمات و جمله‌سازي با آن‌ها. مثال: آب صداي آخر آن (ب) است و دانش‌آموز ميبايستي مثلاً بنويسد (بار) و سپس با آن جمله بسازد.

13) چند تصوير را به‌صورت مرتّب روي ميز بچينيد و سپس از دانش‌آموز بخواهيد با دقّت به آن‌ها نگاه کند و چشمانش را ببندد؛ سپس جاي يک و يا دو تصوير را عوض کنيد تا دانش‌آموز به شما بگويد جاي کدام تصاوير عوض شده است.

16) از دانش‌آموز بخواهيد نام اشياء داخل کلاس، نام مدير و معاون مدرسه، نام چند نفر از دوستان، آدرس و تلفن منزل، شماره تلفن همراه پدر دانش آموز، و … را براي شما بنويسد.

17) تصويري را به دانش‌آموز نشان دهيد و سپس آن را پنهان کنيد. دانش‌آموز ميبايستي جزييات تصوير را براي شما بگويد.

18) کلماتي را به دانش‌آموز دهيد و از او بخواهيد حداقل 3 جمله براي آن بنويسد.

19) شمارش معکوس توسّط دانش‌آموزان و يا برعکس حرف زدن، مثل: اين زنگ علوم داريم = داريم علوم زنگ اين

20) در زماني که تمرکز دارند، آن‌ها را تشويق کنيد

 

برای مشاهده تمرینات تخصصی بهبود انواع مشکلات یادگیری و تقویت هوش و حافظه ؛دقت و تمركز و … فرزندان و دانش آموزان اینجا کلیک نمایید

پست‎های مرتبط:

ویژگی های دانش آموزان تیزهوش دچار اختلال تحصیلی

  💠توانایی بالا در استدلال انتراعي 💠توانایی برجسته در استدلال...

هماهنگی چشم و دست با کشیدن خطوط منحنی بین اشیا

هماهنگی چشم و دست با کشیدن خطوط منحنی بین اشیا...

بازی کردن در پارک

بازی کردن در پارک یکی از فعالیتهای مفید برای کودکان...