اختلالات يادگيري

-تصحیح دیکته -انجام ماز -تقویت ادراک نقش از زمینه -متن بی نقطه -پیدا کردن تفاوت وتشابه تصاویر -تقویت ادراک نقش از زمینه...
-وصل نقطه چین – استفاده از روش چند حسی فرنالد -کامل کردن کلمات ناقص – کار با ماز – پرتاب حلقه –...
1- موجب تسهیل در فرایندآموزشی در فرایندیاددهی – یادگیری وافزایش آموخته های فراگیران می گردد. 2- افزایش اعتماد به نفس معلمان ودانش...
تقویت ریاضی: -آموزش مطالب درسی هر پایه(عدد نویسی-شناخت پول-ارزش مکانی-چهارعمل اصلی-کسر-ساعت-و…) -آموزش مفاهیم(بزرگ،کوچک،کم،زیاد،بالا،پایین،و…) – شناخت ورسم اشکال ساده هندسی -عدد نویسی -تقویت...
مشکل دوزبانگی در مورد کودکانی مطرح است که در سنین زبان آموزی به طور هم زمان در معرض یادگیری دو زبان قرار...
حواس‌پرتي دانش‌آموزان، سه منشاء دارد: 1- حواس‌پرتي دروني و ذهني؛ مانند: مشغله‌ي ذهني دانش‌آموز؛ شامل مواردي از قبيل: درد، رنج، غم و...
یک بازی شاد و سرگرم کننده برای مفاهیم ریاضی و آموزش جمع و تفریق می‌خواهیم، معرفی کنیم.از این بازی می‌توان هم برای...
?نوشتن تکالیف برای دانش آموزان امروزی چالشی بزرگ است , زیرا محرک های محیطی مانند موبایل و کامپیوتر بیشتر شده اند و...
1. درباره آن چه یاد می گیرد سوال کنید، نه درباره نمراتش: به جای این که کودکتان را برای نمرات پایینش تنبیه...
با شروع پاییز شاید این موضوع ذهن پدر و مادر های جوان تر را به خود اختصاص داده است که در شرایط...
بدخطی یکی از دلائل بد خطی که به ضعف فیزیکی فرد برمیگردد “ضعف ماهیچه های انگشتان دست” است. ممکن است فردی هیکلی...
از جمله ویژگیهای خردسالان مبتلا به ناتوانی یادگیری: تاخیر در رشد حرکتی، تاخیرهای زبانی، اختلال های گفتاری، رشد شناختی و مفهومی ضعیف...