صفحه اصلی

نرم افزاری که برای شما عزیزان قرار داده ایم ؛ نرم افزاری برای یافتن اشکال هندسی که در تصاویر گم شده اند...
نرم افزاری که برای شما عزیزان قرار دادهایم، نرم افزاری برای کودکان  سنین پایین تر بوده و باعث تقویت تشخیص شکل از زمینه...
  آزمون بندر – گشتالت، توسط لورتا بندر[1] در سال 1938 برا‌ی ارزیابی سطح بالیدگی ادراکی – حرکتی کودکان طرح‌‌ریزی شد. این...
نرم افزاری که برای شما عزیزان تدارک دیده ام، یک فایل اگزه بازی و ریاضی هست که بدون نیاز به نصب و بدون...
در صورت اختلال در تمیز دیداری ، دانش آموز در ادراک ریزه کاری ها وجزئیات کلمه ای که به خاطر سپرده دچار مشکل...
علل بدخطي
رادیو سلامت: خط خوب یکی از مهارت‌هایی است که باید از سن کم یعنی از دوره پیش‌دبستانی به دانش‌آموزان آموخته شود درغیر...
استفاده غالب از یك دست، چه ارتباطی با دو قسمتی بودن مغز دارد؟ دو قسمتی بودن مغز مغز انسان یك عضو دو...
تمرینات پیشنهادی برای بهبود دقت و تمرکز *تعدادی مهره های رنگی تهیه کرده وابتدا مهره ها را روی میز بریزید تا کودک...
مشکل حساسیت شنیداری در کودکان یکی از مشکلات کودکان در دوره دبستان که در دیکته نویسی خودش را نشان می دهد، ضعف...
  ** پرورش حافظه شنوایی 1- جغجغه ای را به صدا در آورید و از کودک بخواهید هر وقت صدا شنید دستش...
در صورت اختلال در تمیز دیداری ، دانش آموز در ادراک ریزه کاری ها وجزئیات کلمه ای که به خاطر سپرده دچار مشکل...
مکانیزم حافظه فعال حافظه فعال شامل آن پردازشها و فرایندهاي مغزي استکه براي حفظ کوتاهمدتاطلاعات و دستکاري آن ها استفادهمیشوند. این حافظه...