اطلاعاتی درباره اختلال حسی در اطفال

اطلاعاتی درباره اختلال حسی در اطفال

اطلاعاتی درباره اختلال حسی در اطفال اگر هرکدام از نماهاي رفتاري ، حركتي ، هيجاني ، اجتماعي و عملكردي غير طبيعي مرتبط با پردازش ضعيف محركهاي حسي در فزرندتان مشاهده کردید وی را نزد متخصص طب کودکان ببیرید و عامل…

انواع مشکلات حساب (ریاضی)

انواع مشکلات حساب (ریاضی)

انواع مشکلات حساب (ریاضی) تشخیص شکل: توانایی تشخیص دایره از مربع یا مثلث نمونه ای از یک مهارت پایه است که برای موفقیت های بعدی در بسیاری از فرایندهای حساب مورد نیاز است. لرنر (1976) چنین اظهار می دارد که…

نمونه خطاهای ریاضی

نمونه خطاهای ریاضی

نمونه خطاهای ریاضی الف- انتخاب ارقام نادرست: دانش آموز با بهره گیری از شیوه و اعمال صحیح راه را درست انتخاب می کند، اما به علت انتخاب ارقام نادرست در جمع تفریق  یا ضرب خود به پاسخ های صحیح دست…

ارزیابی اختلالات ریاضی

ارزیابی اختلالات ریاضی

ارزیابی اختلالات ریاضی کسانی که بخواهند توانایی های ریاضی شاگردان را ارزیابی کنند، باید حداقل چهار دسته از مهارتها را مورد ملاحظه قرار دهند یعنی مهارتهایی که مربوط به توانایی های پیش نیاز، محاسبه، استدلال و هندسه هستند. منظور ما…

آموزش نرم و زبر؛ تقویت لامسه،تقویت حرکات درشت

آموزش نرم و زبر؛ تقویت لامسه،تقویت حرکات درشت

آموزش نرم و زبر. تقویت لامسه. تقویت حرکات درشت اجازه دهید کودک بیشتر کار را انجام دهد. نگران کثیف کار نباشید. زیر کودک را پارچه ای پهن کنید تا آزادانه کشف کند. به کودک 1 لیوان آب و یک لیوان…

سلام , خوش آمدید. تمرینات کاربردی و ویژه بهبود اختلالات یادگیری را از قسمت " محصولات پاکدلها " تهیه نمایید. رد کردن