✅ مطالب علمی آموزشی و اختلال يادگيري

برای معلم كودكان ناتوان در یادگیری،‌ دانستن این امر مهم است كه ادراك یك مهارت آموختنی است. مفهوم این سخن آن است...
موضوع اصلی این تئوری بر این نظر استوار است که رشد بهنجار ادراکی –حرکتی به کودک کمک می کند تا مفهوم با...
پاکدلها: اختلال دستخط یکی از انواع اختلالات ویژه یادگیری است .اختلال ویژه دستخط یعنی اینکه تمام مهارتهای کودک صحیح و مناسب است...
حافظه آنلاین چندحسی و مولتی مدیا با هدف پایداری یا ثبات شکل یعنی دانش آموز اين حقيقت را در می يابد كه...
پاکدلها: انواع اختلالات در فراینیداری کودکان دچار ناتوانی های یادگیری 1 )اشکال در توجه به انگیزه های شنیداری 2 )اشکال در تمرکز...
پاکدلها:چكيده: يكی از مهمترين مهارتهای يادگيری، درك مطلب می باشد. هر چه ادراك و دريافت بهتر باشد، يادگيری و يادآوری مطالب نيز...
پاكدلها: یکی از مهمترین تغییراتی که در دوران نوپایی صورت می گیرد، در زمینه یادگیری زبان است. این تحول از 12 ماهگی...
پازل ها از تصویرهای سه یا چهار قطعه ای درست می شود تا عکس های پیچیده تری که بیست و چهار یا...
☘☘برای جذاب بودن درس انشا و تشويق دانش آموزان به خوب نوشتن و شکوفا کردن استعداد نوشتن آنها و اينکه بتوانند بهترين...
پاکدلها: تقویت هماهنگی چشم و دست ✅مچاله کردن کاغذ: الف- با دو دست ب- با یک دست. ✅ فشار دادن اسفنج و...
فعالیت های پیشنهادی ⚜تمرین یادگیری سمت راست ⚜شناخت اعضای بدن ⚜یادگیری مفهوم دسته بندی ⚜اموزش مفاهیم بالا و رو ,زیر ⚜لی لی...
ادراك دیداری و ادراك شنوایی از جمله مفاهیمی هستند كه در مورد كودكان با اختلالات یادگیری بسیار بكار برده می شوند. این...