دانلود نرم افزار تقویت دقت و تمرکز(رایگان)

فایلی که برای شما عزیزان قرار داده ایم, یک فایل بسیاز جذاب و ج…

دانلود نرم افزار تقویت تمیز دیداری(رایگان)

در صورت اختلال در تمیز دیداری ، دانش آموز در ادراک ریزه کاری ها وج…

دانلود فایل فلش تشخیص اشکال هندسی(رایگان)

نرم افزاری که برای شما عزیزان قرار داده ایم ؛ نرم افزاری برای …

دانلود نرم افزار الگوسازی(رایگان)

نرم افزاری که برای شما عزیزان قرار دادهایم، نرم افزاری برای کو…

نرم افزار تمیز شنیداری (رایگان)

تقویت تمیز شنیداری   گاهی کودکان در تشخیص صدا…

دانلود نرم افزار بازی و ریاضی(رایگان)

نرم افزاری که برای شما عزیزان تدارک دیده ام، یک فایل اگزه بازی و…

دانلود نرم افزار تقویت تمیز دیداری (رایگان)

در صورت اختلال در تمیز دیداری ، دانش آموز در ادراک ریزه کاری ها وج…

نرم افزار تقویت تمیز دیداری و دقت دیداری (رایگان)- بازی شکل ها و سایه ها

در صورت اختلال در تمیز دیداری ، دانش آموز در ادراک ریزه کاری ها وج…

نرم افزارتقویت ادراک فضایی و دقت دیداری(رایگان)

حدود 80 درصد اطلاعاتی که انسان از محیط پیرامون کسب می کند از طریق ح…

دانلود فایل تقویت تمیز شنیداری (رایگان)

دانلود فایل تمیز شنیداری (رایگان) فایل زیر یک فایل اگزه بوده و بدون ن…

فايل فلش نمودار میله ای و آشنایی با شمارش و اعداد(رایگان)

فایل فلش زیر مناسب برای مقطع ابتدایی بوده و دانش آموز را با شمارش …

دانلود فايل فلش بالاترين نقطه(رايگان) (جمع و پردازش ذهني)

فايل فلشي كه براي شما عزيزان قرار داده ايم بالاترين نقطه نام…