کاربرگ های رایگان

کاربرگ آشنایی با اختلال دیکته و راهکارهای درمان آن

در این کاربرگ انواع مختلف اختلال دیکته با ذکر مثال توضیح داده شده و را…

کاربرگ بازی های کلاسی(34 بازی)

این کاربرگ به معرفی بازیهای مختلف با اهداف آموزشی و تقویتی مخ…

کاربرگ مشق رنگی

این کاربرگ 3 صفحه ای با هدف تقویت دقت و تمرکز و بهبود دیکته و نوش…

کاربرگ شناخت مشاغل

آشنایی با مشاغل و شناخت انها برای تدریس درس های فارسی و اجتم…

کاربرگ کار با مازها و تقویت دقت و تمرکز

مازها دسته ای از فعالیت های مداد کاغذی هستند که در افزایش دقت و توجه …

کاربرگ تقویت فعالیت دو نیمکره مغزی به صورت هماهنگ درقالب بازی

استفاده از غلبه دو طرفه و آموزش دو نیمکره ی مغز در بهبود  اخت…

كاربرگ 23 صفحه اي كار با پازل ها

اهداف و فواید پازل‌ها: - موجب پرورش دقت در بینایی و حس بساوایی …

كاربرگ دقت و تمركز(شمارش ضلع ها)

دانلود كاربرگ دقت و تمركز رمز براي دانلود: pakdelha.ir …

كاربرگ تمرين تكميل اشكال

تمرین تکمیل اشکال تمرینی شبیه بازی وجذاب می باشد که علاوه بر سر…

دوکاربرگ هماهنگی چشم و دست

هماهنگی چشم و دست مهارتی است که به کنترل هماهنگ حرکت چشم…

کاربرگ آموزش به همراه بازی

برای کودکان بازی یعنی زندگی.آن ھا از طریق بازی چیزھای زیادی …