✅کاربرگ های ویژه بهبود اختلالات یادگیری

کاربرگ های رایگان

مازها دسته ای از فعالیت های مداد کاغذی هستند که در افزایش دقت و توجه در کودکان موثر می باشند. این کاربرگ...
استفاده از غلبه دو طرفه و آموزش دو نیمکره ی مغز در بهبود  اختلال ریاضی    سايت پاكدلها:   ریاضی مانند هر...
پاکدلها: اهداف و فواید پازل‌ها: – موجب پرورش دقت در بینایی و حس بساوایی کودک می‌شود. – تشخیص فرم، رنگ، اندازه و...
پاکدلها: افزایش دقت و تمرکز یکی از مهمترین و موثرترین ها برای بهبود پیشرفت تحصیلی می باشد اگر دقت دانش آموز کم...
پاکدلها: تمرین تکمیل اشکال تمرینی شبیه بازی وجذاب می باشد که علاوه بر سرگرمی به دقت دیداری وتمیز دیداری می انجامد. آمادگی...
هماهنگی چشم و دست مهارتی است که به کنترل هماهنگ حرکت چشم و حرکت دست، و نیز پردازش اطلاعات دیداری به منظور...
پاكدلها : برای کودکان بازی یعنی زندگی.آن ھا از طریق بازی چیزھای زیادی می آموزند که شاید با ھیچ روش مستقیمی نتوان آن...