تقویت تشخیص شکل از زمینه (20 صفحه)

2,000تومان

دانش آموزی که در این قسمت مشکل دارد یک حرف یا یک کلمه را در یک متن به راحتی تشخیص نمی دهد مثلا ت را با ث ،ن، پ، ب اشتباه می گیرد ویا با دیدن یک کلمه دچار سردر گمی می شود.

تقویت این بخش باعث تشخیص حروف و کلمات از حروف و کلمات اطرافشان ،تجزیه و تحلیل و ترکیب کلمات که برای خواندن کلمات، عبارات و پاراگراف ها مهم است می شود. اگر این ضعف در دوران پیش دبستان ترمیم نشود ،در دوران دبستان موجب بروز مشکلات خاصی مخصوصا در خواندن می شود و با توجه با اینکه خواندن زیر بنای دروس است به طبع ان،نوشتن،املا و ریاضیات را نیز درگیر می کند.

توضیحات

در این تمرین ها توانایی کودک را در کشف شکل های پنهان می توان تقویت کرد تداخل خطوط و اشکال ممکن است باعث سردر گم شدن کودک شود که این خود نشانه ای از مشکل کودک در تشخیص شکل از زمینه است .

بر اساس نظر متخصصین امر تعلیم وتربیت گاهی دانش آموزان در تجزیه و تحلیل و ترکیب کلمات، عبارات و پاراگراف های نوشته شده دچار مشکل می گردند و نمی توانند بر موردی که از او خواسته می شود تمرکز کند و ان را در زمینه دیداری تفکیک کند .

دانش آموزی که در این قسمت مشکل دارد یک حرف یا یک کلمه را در یک متن به راحتی تشخیص نمی دهد مثلا ت را با ث ،ن، پ، ب اشتباه می گیرد ویا با دیدن یک کلمه دچار سردر گمی می شود.

تقویت این بخش باعث تشخیص حروف و کلمات از حروف و کلمات اطرافشان ،تجزیه و تحلیل و ترکیب کلمات که برای خواندن کلمات، عبارات و پاراگراف ها مهم است می شود. اگر این ضعف در دوران پیش دبستان ترمیم نشود ،در دوران دبستان موجب بروز مشکلات خاصی مخصوصا در خواندن می شود و با توجه با اینکه خواندن زیر بنای دروس است به طبع ان،نوشتن،املا و ریاضیات را نیز درگیر می کند.

 در واقع تشخیص شکل از زمینه اساس تجزیه و تحلیل و ترکیب کلمات نوشته شده،عبارت و پاراگراف ها می باشد.

روش کار با این تمرینات به اینصورت است که از دانش اموز میخواهیم تعداد اشکال مخفی شده در هر تصویر را به ما بگوید و این سبب تقویت دقت و تمیز اشکال از هم خواهد شد. در مرحله ی بعدی, می توان……………………

این تمرینات در 10 صقحه طراحی شده است.

سلام , خوش آمدید. تمرینات کاربردی و ویژه بهبود اختلالات یادگیری را از قسمت " محصولات پاکدلها " تهیه نمایید. رد کردن