نوشته‌ها

راهکارهای افزایش دامنه توجه در کودکان پیش دبستان و دبستان

بر اساس برخی از بررسی ها ۵۰ تا ۸۰ درصد کودکان با اختلالات بیش فعالی…