نوشته‌ها

چند تمرین برای رفع مشکل «کند نویسی»

چند تمرین برای رفع مشکل «کند نویسی» 💐دانه‌های کوچک (مثل دانه‌های تسبیح) را روی زمین ری…

کندنویسی دانش آموزان

🎓در نوشتار دانش‌آموزان مقطع ابتدايي، مشکلات فراواني مانند کند نويسي، کج…