نوشته‌ها

راهکارهایی جهت ایجاد انگیزه در کودکتان برای درس خواندن

1. درباره آن چه یاد می گیرد سوال کنید، نه درباره نمراتش: به جای ا…

راهکارهایی جهت ایجاد انگیزه در کودکتان برای درس خواندن

1. درباره آن چه یاد می گیرد سوال کنید، نه درباره نمراتش: به جای…

مهارت خلاصه نويسي براي درس خواندن

0 0  از مهارت هاي مطالعه و يادگيري خلاصه نويسي مطالب درسي ا…