نوشته‌ها

حافظه شنیداری

تقویت حافظه شنیداری دانش آموزان   در مقوله یادگیری بحث حافظه و تق…

راه های تقویت حساسیت و تمیز شنیداری

راه های تقویت حساسیت و تمیز شنیداری 1) صداهای دور و نزدیک را تشخیص …