كاربرد وكسلر4

کاربرد مقیاس وکسلر در سنجش آسیب های مغزی

کاربرد مقیاس وکسلر در سنجش آسیب های مغزی

کاربرد مقیاس وکسلر در سنجش آسیب های مغزی 1-آسیب نیمکره چپ مغز سبب کاهش نمره های کلامی می شود. 2- آسیب نیمکره راست سبب کاهش نمره های مقیاس عملی می شود. 3- تفاوت بیشتر از 15 نمره بین نمره های…

سلام , خوش آمدید. تمرینات کاربردی و ویژه بهبود اختلالات یادگیری را از قسمت " محصولات پاکدلها " تهیه نمایید. رد کردن