نوشته‌ها

نرم افزارهای کاربردی اختلالات یادگیری

نرم افزار ماز بازی با  مازها :یکی از به…

دانلود اپلیکیشن آموزش و درمان اختلالات یادگیری (رایگان)

دانلود اپلیکیشن آموزش و درمان اختلالات یادگیری (رایگان) این اپلیکی…

پکیج نرم افزاری ویژه بهبود اختلالات یادگیری

  برای مشاهده و دانلود نرم ازفراهای کمک به بهبود و درمان اختلال…

نرم افزارتقویت ادراک فضایی و دقت دیداری(رایگان)

حدود 80 درصد اطلاعاتی که انسان از محیط پیرامون کسب می کند از طریق ح…