پيشگيري از اختلال خواندن

11تمرین اساسی برای پیشگیری از اختلالات یادگیری

11تمرین اساسی برای پیشگیری از اختلالات یادگیری

11تمرین اساسی برای پیشگیری از اختلالات یادگیری 1- رشد تن آگاهی وجهت یابی و غلبه طرفی 2 -سازگاری تحریکات حسی-حرکتی و یکپاچگی حسی حرکتی 3- رشد- تقویت تعادل- هماهنگی حرکتی 4 -تقویت قدرت ماهیچه های حرکتی 5 -تقویت مهارتهای ادراکی-…

سلام , خوش آمدید. تمرینات کاربردی و ویژه بهبود اختلالات یادگیری را از قسمت " محصولات پاکدلها " تهیه نمایید. رد کردن