کاربرد مقیاس وکسلر در سنجش آسیب های مغزی

کاربرد مقیاس وکسلر در سنجش آسیب های مغزی

کاربرد مقیاس وکسلر در سنجش آسیب های مغزی

کاربرد مقیاس وکسلر در سنجش آسیب های مغزی 1-آسیب نیمکره چپ مغز سبب کاهش نمره های کلامی می شود. 2- آسیب نیمکره راست سبب کاهش نمره های مقیاس عملی می شود. 3- تفاوت بیشتر از 15 نمره بین نمره های…

سلام , خوش آمدید. تمرینات کاربردی و ویژه بهبود اختلالات یادگیری را از قسمت " محصولات پاکدلها " تهیه نمایید. رد کردن