تمرينات تقويت حافظه فعال

QUICK OVERVIEW

کودکانی که حافظه فعال خوبی بر خوردارند:
_ متوانند دستورالعمل های پیچیده را به خاطر بسپارند.
_ قادر به استفاده از تجربیات قبلی در موقعیت های جدید می باشند.
_ مواد و افکارشان را سازماندهی مجدد می کنند به شکلی که فرد را برای یادگیری های آینده ترغیب می کند.
_ قادر به حفظ توجه خود در تمام مدت انجام فعالیت می باشند.
کودکان و نوجوانانی که حافظه فعال آنها رشد نیافته است:
_ تنها قادر به خاطر سپاری و یادآوری چیزهایی هستند که اول یا اخر فعالیت به آنها گفته می شود.
_ در انجام فعالیت هایی که بیش از یک مرحله دارند مشکل دارند.
_ وقتی مشغول انجام کاری هستند،وسط کار، آنچه را که باید اجام دهند فراموش می کنند.
_ حواس پرت هستند و اغلب برای یادآوری دستورالعمل ها، به کمک بزرگتر ها نیاز دارند.
_ در بازگویی داستان ها، در دایره لغات شان با مشکل مواجه می شوند.
_ هنگامی که برای یادآوری مراحل انجام مسائل ریاضی تلاش می کنند، اشتباه می کنند.

اما گونه حافظه فعال را تقويت كنيم؟؟

چه كارهايي ميشه انجام داد؟؟

تمرينات حافظه فعال كدام هستند؟؟

 

برای تهیه این محصول کاربردی از گزینه افزودن به سبد خرید استفاده کنید.

3,000تومان