پکیج از بروز مشکلات یادگیری

اولین نشانه ها را جدی بگیرید

دقیق و تیزبین باشید

به موقع اقدام کنید

از تمرینات مناسب استفاده کنید

نتیجه بگیرید

پکیج پیشگیری از بروز مشکلات یادگیری

پکیج انواع مشکلات یادگیری

اولین گام را بردارید

اطلاعات لازم را ، کامل کسب کنید

نقاط قوت و ضعف را بررسی کنید

طرح درمان بریزید

کار را شروع کنید

پکیج پایه اول ابتدایی

هدفمند باشید

برای تغییر آماده شوید

خشت اول را خوب بچینید

ازتمرینات تخصصی پایه اول استفاده کنید

پکیج توانمند سازی پایه اول ابتدایی
پکیج فایل های درمانی مشکلات یادگیری

پکیج مشکلات یادگیری

گام دوم را بردارید

تنوع ایجاد کنید

تمرینات خاص را انجام دهید

پیشرفت را تجربه کنید

پکیج مشکلات یادگیری

انگیزه و تنوع ایجاد کنید

درمان را تکمیل کنید

هوش و حافظه را تربیت کنید

گام های یادگیری را تکمیل کنید

پکیج نرم افزاری مشکلات یادگیری
پکیج تشخیص و درمان اختلال دیکته نویسی

پکیج تشخیص و درمان اختلال

دقیق و به موقع تشخیص دهید

طرح درمان بریزید

تمرینات خاص انجام دهید

پیشرفت را تجربه کنید

پکیج تقویت

تمرینات متنوع انجام دهید

پیگیر باشید

بینایی و شنوایی را تقویت کنید

دقت و تمرکز را بهبود بخشید

پکیج تقویت دقت و تمرکز
پکیج تقویت دیداری پاکدلها

پکیج پاکدلها

تقویت مهمترین حس بدن

تربیت دیدن و نگاه کردن

بهبود حافظه و یادگیری

مشاهده تمرینات لذت بخش

پکیج تقویت پاکدلها

تمرینات متنوع انجام دهید

گوش دادن و شنیدن را بهبود بخشید

تمرین و تکرار کنید

نتیجه را بررسی کنید

پکیج تقویت شنیداری پاکدلها