سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

جدول سمن (سنجش، مشکل، نوع)    ارزیابی خواندن در دانش آموزان

  مشکلات خواندن

   فراوانی

  مشکلات خواندن

 فراوانی

1) حذف برخی از صداها از کلمه. مثال “کردند” را می‌گوید “کردن” یا می‌گوید “کدند”.

 

31) تغییر افعال در جمله به میل خویش. مثلا از فعل “خرد” در جمله: “حسن خیار خرید”.

 

2) اشکال در تلفظ حروف.

 

32) حدس زدن یک کلمه به کمک کلمات قبل و بعد و بدون خواندن آن کلمه: “پدرم امروز به مدرسه ما آمد”.

 

3) جایگزین یک صدا به جای صدای دیگر مثل خواندن “ششته” به جای “شسته”. 

 

33) خواندن کل کلمه بدون توانایی تشخیص حروف آن. مثل خواندن طوطی‌وار “آدم”.

 

4) اشکال در تشخیص تلفظ نسبتا نزدیک برخی حروف مثل اشتباه تلفظ”م” با “ن” و “ب” با “پ”.

 

34) ندیدن مستقل کلمه‌ها، خواندن ادغامی بخش‌های کلمات مجزا به یکدیگر مثل بهتر-ین لذ-ت. “بهترین لذت”.

 

5) اشکال در تشخیص صداهای حروف.

 

35)افزودن پسوندهای نادرست به‌کلمه:حسن که به که رفت

 

6) جابجایی برخی از صداها با یکدیگر مثل گفتن “عسک” به جای “عکس”.

 

36) تغییر توالی حروف؛ مثلا خواندن “دور” به جای “رود” یا خواندن “دوز” به جای “زود”.

 

7)عدم توقف و مکث در پایان جمله.

 

37) تغییر توالی کلمه‌ها مثل خواندن “سهراب به می‌رود مدرسه” به جای گفتن “سهراب به مدرسه می‌رود”.

 

8) اشکال در بخش کردن کلمه‌ها.

 

38) معکوس کردن کلمه مثل “گس” به جای “سگ”.

 

9) اشکال در صداکشی کلمه‌های یک بخشی.

 

39) تکرار برخی از کلمات مثل “حسن مهربان مهربان مهربان بود” به جای “حسن مهربان بود”.

 

10) اشکال در صداکشی کلمه‌های چندبخشی.

 

40) دو تایی دیدن برخی از کلمات.

 

11) اشکال در صداکشی کلماتی که “او” دارند مثل: جو، رو.

 

41) تکرار برخی از کلمات در قسمت‌های مختلف جمله.

 

12)اشکال در صداکشی کلماتی که”ای”دارندمثل: سی،می،بی.

 

42) مکث و توقف زیاد بین تلفظ کلمات.

 

13) اشکال در صداکشی مصوت‌ها مثل مداد، رفت، گفت.

 

43) خواندن با سرعت بسیار کُند.

 

14) اشکال در صداکشی کلماتی که مد دارند مثل: جا، را، ما.

 

44)خواندن بسیار تنداما دقت بسیارکم که کلمات حذف گردد

 

15) زیر لبی و بسیار آهسته خوان.

 

45) خواندن کلمات یک جمله بدون نظم و ترتیب کلمات. مثل خواندن “حسن رفت امروز به مدرسه”.

 

16) اشکال در ترکیب صداها و ساختن کلمه.

 

46) اضافه کردن حرف ربط. علی به مدرسه “به” رفت.

 

17)تکراریک بخش درکلمه مثل مهر مهر مهربان. “مهربان”

 

47) تکرار حروف در یک جمله.

 

18) تکرار یک بخش در برخی از کلمه‌های یک جمله مثل علی به مدمدمدرسه رفت به جای علی به مدرسه رفت.

 

48) گم کردن کلمات در یک سطر.

 

19) تکرار یک حرف در کلمه مثل خواندن مددددرسه به جای مدرسه یا ع‌ع‌ع‌علی به جای علی.

 

49) گم کردن سطرها.

 

20) فراموش کردن صداهای ابتدای بخش، پس از صداکشی بقیه بخش.

 

50) عدم رعایت نشانه‌ها. مثل نقطه، کاما و امثال آن.

 

21) فراموش کردن صدای حروف.

 

51) خواندن و تلفظ برخی کلمات استثنایی با همان شکل نوشته شده. مثل خواهر، خواب . خواند.

 

22) فراموش کردن صدای بخش اول، پس از پایان کامل بخش کردن کلمه چند بخشی.

 

52) آشنا نبودن به مفهوم “زمان”، مثلا عدم تشخیص تفاوت رفت، رفته است، می‌رود.

 

23)فراموش کردن کلمه‌های ابتدایی جمله‌ای که می‌خواند. مثلا علی به مدرسه رفت. سؤال می‌کنیم چه کسی به مدرسه رفت؟ فراموش می‌کند “علی”.

 

53) عدم هماهنگی بین فعل و ضمیر؛ مثلا خواندن “او به مدرسه رفتیم” به جای “او به مدرسه رفت”.

 

24) فراموش کردن مفاهیمی که خوانده است.

 

54) توجه به خواندن کلمه و عدم توجه به معنای آن.

 

25) اشکال در تشخیص دیداری حروفی که ظاهر مشابه دارند مثل “ب”، “ف”، “ت”، یا “ک”، “گ”.

 

55) عدم فهم معنای کلمه.

 

26) اشکال در تشخیص دیداری کلماتی که ظاهر مشابه دارند مثل “داد”، “راد”، “دار”، یا “باد”، “ماد”.

 

56) توجه به خواندن جمله و عدم توجه به ارتباط واژه‌ها و معنای آن.

 

27) افزودن برخی از صداها به کلمه مثلا “کردند” را بگوید “می‌کردند” یا بگوید “کرده‌اند”.

 

57) عدم فهم معنای جمله. 

 

28) حذف یا تحریف بخشی از کلمه مثل گفتن “می‌ید” به جای “می‌گوید”.

 

58) عدم فهم معنای عبارت.

 

29) درست ندیدن کلمه مثلا “رود” را “دور” می‌بیند.

 

59) عدم فهم اصلی متنی که خوانده است.

 

30) حذف برخی از کلمات مثل نخواندن کلمه “مدرسه” در جمله: “علی به مدرسه رفت”.

 

60) فهمیدن محتوای متن اما ناتوانی در پاسخ به پرسش‌ها.

 

 

ـ از شماره 1 تا 19 جدول سمن مربوط می‌شود به مشکلات زبان و تکلم. تمرین‌هایی درباره “شنیدن” و “تلفظ کردن” پیشنهاد می‌گردد.

ـ از شماره 20 تا 24 جدول سمن مربوط می‌شود به حافظه و توالی شنیداری. 

ـ از شماره 25 تا 49 جدول سمن مربوط می‌شود به ادراک دیداری، حافظه دیداری، تمیز دیداری، توالی دیداری و جهت یابی و… .

ـ شماره 50 جدول سمن مربوط می‌شود به نشانه‌هایی مثل نقطه و امثال آن. با تمرین خواندن توسط معلم و تکرار آن توسط دانش‌آموز یادگیری ممکن است. 

ـ شماره 51 جدول سمن مربوط می‌شود به خواندن موارد استثنایی در زبان فارسی. با شیوه‌های تدریس و خلاقیت معلم و درمانگر امکان یادگیری میسر می‌شود.

ـ شماره‌های 52 و 53 جدول سمن مربوط می‌شود به مفهوم زمان و ضمایر و افعال. این روش با استفاده از تمرین و تکرار امکان پذیر می‌باشد. مثال:

من الان به دبستان …………………………………. .                 او الان به دبستان …………………………………. .

من دیروز به مدرسه …………………………………. .            او دیروز به مدرسه…………………………………. .

ـ از شماره 54 تا 60 جدول سمن مربوط می‌شود به فهم واژه‌ها، جمله‌ها، عبارت‌ها و متن. (تبریزی،1378)

شاید این موضوعات را نیز بپسندید ⇓

مشاهده و دانلود فایل های تخصصی شناخت + درمان انواع اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود مقالات رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود نرم افزارهای رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود کتاب های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود پرسشنامه و تست های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی(روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود فایلهای pdf رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود فیلم و کلیپ های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده 1500 مطلب علمی و آموزشی مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود کاربرگ های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)