سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

به منظور ارزیابی مهارت های حرکتی درشت در کودکان می توان از جدولزیر استفاده کرد.

موارد ارزیابی

1
موفق

2
نیمه موفق

3
ناموفق

کنترل سر و گردن دارد.

غلتیدن را به درستی انجام می دهد

خزیدن را به راحتی انجام می دهد.

چهار دست و پا راه رفتن را به خوبی انجام می دهد.

راه رفتن را بدون کمک و بدون افتادن به خوبی انجام می دهد.

دویدن را به درستی انجام می دهد.

بالارفتن از پله ها را به درستی انجام می دهد.

پایین امدن از پله ها را به درستی انجام می دهد.

ایستادن روی یک پا را به راحتی انجام می دهد.

با دستور حرکت کردن و توقف کردن را به خوبی انجام می دهد.

نشستن در سه حالت مختلف را به درستی انجام می دهد.

پریدن به سمت بالا را به درستی انجام می دهد.

پریدن به سمت جلو را به صورت جفت پا و تک پا در یک فاصله کوتاه 1 متری و بیش تر به درستی انجام می دهد.

پریدن از ارتفاع ( از روی یک صندلی، میز و غیره با ارتفاع متفاوت 10 س.م، 30 س.م و … را به درستی انجام می دهد.

پریدن از روی مانع ( طناب، چوب و … را به درستی انجام می دهد.

 

تمرین هایی برای بهبود مهارت های حرکتی -ادراکی درشت

فعالیت های راه رفتن
1. راه رفتن به جلو، عقب و پهلو
کودکان به سمت هدف در نظر گرفته شده در یک مسیر مستقیم یا منحنی که بر روی زمین مشخص شده است حرکت می کند. مسیر ممکن است پهن یا باریک باشد، اما مسیر باریک تر، تکلیفی مشکل تر است. مسیری که مستلزم راه رفتن با پنجه پا یا پاشنه پا است در مقایسه با راه رفتن در فضاهای وسیع تر وظیفه ای دشوارتر می باشد. گام برداشتن آهسته در مقایسه با گام برداشتن سریع مشکل تر است. راه رفتن بدون کفش و جوراب دشوارتر از راه رفتن با کشف است. کودکان باید در همان دوره به عقب و پهلو راه بروند.
2. حرکات گوناگون
کودکان باید در مسیرهای گوناگون حرکت کنند در حالی که اشیایی را حمل می کنند. اشیایی مثل توپ را داخل یک جعبه در طول مسیر بیندازند یا چشم ها را بر بخش های مختلف اتاق متمرکز کنند و در این حالت حرکت کنند.
3. راه رفتن حیوانات
کودکان از راه رفتن حیوانات مختلف تقلید می کنند؛ راه رفتن فیل، پریدن خرگوش، راه رفتن خرچنگ، راه رفتن اردک، راه رفتن کرم.
– راه رفتن فیل: رو به جلو تا کمر خم می شود، بازوهایش را به طرف پایین آویزان می کند، قدم های بزرگی برمی دارد در حالی که سنگینی بدن را از یک سمت به سمت دیگر متمرکز می کند. ( به طور متناوب )
– پریدن خرگوش: دست ها را بر روی زمین قرار می دهد، زانوها را خم می کند و پاها را با یک دیگر بین دست ها حرکت می دهد.
– راه رفتن خرچنگ: به طرف جلو و عقب سینه خیز می رود در حالی که سر بالاست.
– راه رفتن اردک: دست هایش را بر سر زانوهایش می گذارد در حالی که زانوها را خم کرده است راه می رود.
– راه رفتن کرم: با دست ها و پاها بر روی زمین، گام های کوچکی برمی دارد، ابتدا با پا و بعد با دست ها
4. سنگ چین- جای پا
اشیایی را روی زمین برای سنگ چین قرار می دهید، محل پای راست و پای چپ را به وسیله رنگ یا قراردادن حروف « ر » و « چ » مشخص نماید. کودک باید مسیر را از طریق قراردادن پای درست بر روی هر جای پا دنبال کند.
5. جعبه بازی
کودک دو جعبه دارد ( به اندازه جعبه های کفش )، یکی در پشت و دیگری در جلو. کودک داخله جعبه جلویی با هر دو پا، پا می گذارد، جعبه عقبی را به جلو حرکت می دهد و سپس داخل آن پا می گذارد. کودک می تواند با دست هایش جعبه ها را حرکت دهد و از پاها یک در میان استفاده کند. کودک باید به طرف خط پایان حرکت کند.
6. راه رفتن بر روی خط
خطوطی رنگی بر روی زمین ترسیم کنید. خطوط می توانند منحنی، زاویه دار یا مارپیچ باشند. طنابی را بر روی زمین قرار دهید و از کودکان بخواهید به موازات طناب راه بروند.
7. راه رفتن بر نردبان
نردبانی را روی زمین قرار دهید. کودکان بین پله های آن راه می روند، جلو و عقب و در وهله بعد از داخل پله ها با پرش رد می شوند.

فعالیت های پرتاب کردن و گرفتن

1. پرتاب کردن
از کودکان خواسته می شود که اشیایی مثل بادکنک، توپ و غیره را به سوی معلم یا افراد دیگر پرتاب کند. اشیاء در اندازه های مختلف هستند ( می توان از توپ هایی از جنس های مختلف مثل توپ لاستیکی، اسفنجی و نخی استفاده کرد ).
2. گرفتن
گرفتن در مقایسه با پرتاب کردن مهارتی دشوارتر است. کودکان می توانند فعالیت گرفتن را با اشیاء بالا به وسیله ی معلم یا کودکان دیگر تمرین کنند.
3. بازی های توپی
انواع مختلف بازی های با توپ به رشد و هماهنگی حرکتی کمک می کنند. مثل بازی های غلتاندن توپ، زدن توپ به زمین و گرفتن آن، انداختن توپ به هوا و گرفتن آن، والیبال بازی کردن با بادکنک و پرتاب توپ به طرف دیوار.
4. بازی های تیوب- لاستیک
می توان از حلقه های لاستیک برای بازی های غلتاندن و گرفتن استفاده کرد.
5. توپ پارچه ای
اگر کودک در پرتاب کردن و گرفتن توپ لاستیکی مشکل داشته باشد می توان از توپ پارچه ای استفاده کرد.

شاید این موضوعات را نیز بپسندید ⇓

مشاهده و دانلود فایل های تخصصی شناخت + درمان انواع اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود مقالات رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود نرم افزارهای رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود کتاب های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود پرسشنامه و تست های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی(روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود فایلهای pdf رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود فیلم و کلیپ های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده 1500 مطلب علمی و آموزشی مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود کاربرگ های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)