سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

 پاکدلها: روز زوج                 

9 کارت کلمه در ابعاد 7  در 10 درست کنید.این کارت ها از کلماتی باشد که فرزندتان بیشترین اشتباه را در آن دارد. ضمنأ یک دفتر کار برای وی در نظر بگیرید که تمرینات را با ذکر تاریخ در آن انجام دهد.

تمرین اول (هدف: تقویت حافظه و توالی دیداری)

3 کارت را به فرزندتان نشان دهید تا کلمات را بخواند بعد کارت ها را جمع کنید تا با تکیه بر حافظه کلمات را تکرار کرده و در دفتر بنویسد.در مرحله دوم 3 کارت دیگر و در مرحله سوم 3 کارت آخر را مانند بالا تمرین نمایید.

 تمرین دوم  (تقویت حافظه فعال)

این دفعه  هر بار 3کارت را نشان دهید و از او بخواهید3 کلمه را بخواند و فقط بر عکس تکرار کند.

تمرین سوم  

 با توجه به تعداد بخش های هرکلمه جدولی از قبل تهیه کنید . از فرزندتان بخواهید هر 9 کلمه را بخش کرده و بخش های آن را در محل مخصوص خود بنویسد.

تمرین چهارم

 این مرتبه کلمات تمرین شده بالا را به صورت 3 کلمه 3 کلمه در هر سطر نوشته بعد از هر سطر یک خط فاصله بگذارید. ار کودکتان بخواهید 3 کلمه ردیف اول را بخواند، روی کلمات را بپوشاند، تکرار کند و در سطر بعد بنویسد. مثال: 

آبادان- آداب- باد                    

—————-

   روز فرد

 

تمرین اول (هدف: تقویت حافظه ، توالی و حساسیت شنیداری)

9کلمه روز گذشته را 3 تا 3 تا با فاصله یک ثانیه ای بخوانید. برای تقویت حساسیت شنیداری جلوی  دهان خود را با برگه

  بپوشانید  فرزندتان کلمه را تکرار کند و بنویسد.

تمرین دوم  (تقویت حافظه فعال)

3کلمه را تکرار کنید واز او بخواهید بر عکس شما تکرار کند.

تمرین سوم   (هدف: تقویت حافظه و توالی و حساسیت شنیداری)

با کلمات روز قبل جملات 3 کلمه ای بسازید. جمله اول را بخوانید و از کودکتان بخواهید جمله را تکرار کند وبنویسد.  (برای تقویت حساسیت شنیداری جلوی دهان خود را با برگه بپوشانید) به همین صورت کار را ادامه دهید.(3 جمله 3    کلمه ای کافیست.)

تمرین چهارم  (تقویت حافظه فعال)

با کلمات روز قبل جملات 3 کلمه ای بسازید. جمله اول را بخوانید و از کودکتان بخواهید جمله را تکرار کند وآخرین کلمه جمله را بیان نماید.

 

توجه:

1-از روز سوم  وچهارم به بعد روال کار به صورت بالا بوده ،لیکن با استفاده از  کارت های جدید تمرینات ادامه یابد.

2-در هفته دوم تمرینات به صورت بالا منتهی این بار با استفاده از 4 کارت و در هفته سوم با استفاده از 5 کارت ادامه خواهد یافت.                                         

منبع : وبلاگ اختلالات یادگیری حافظ

شاید این موضوعات هم مورد پسند شما باشد ⇓

مشاهده و دانلود فایل های تخصصی شناخت + درمان انواع اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود مقالات رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود نرم افزارهای رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود کتاب های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود پرسشنامه و تست های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی(روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود فایلهای pdf رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود فیلم و کلیپ های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده 1500 مطلب علمی و آموزشی مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود کاربرگ های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)