سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

پاکدلها: هدف نهایی از خواندن، درک مطلب و شناختن موضوعات مطرح شده در آن است. آموزش درک مطلب به کودک باید همزمان با آموزش سطوح خواندن باشد که عبارت است از: خواندن و درک کلمه، جمله و متن.

بهتر است به ترتیب، سطوح زیر را در کودکان تقویت نمایید:

خواندن کلمات عینی عمراه با تصویر باشد و به تدریج تصاویر حذف شوند و کودک با دیدن کلمه، معنای ان را درک کند.آموزش درک کلمات انتزاعی همراه با توصیف و مثال باشد.وقتی کودک خواندن جلمه یا عبارتی را یاد گرفت، با پرسیدن سوالاتی به شکل های مختلف از او درک خواندن را در وی تقویت تنمایید.به طور مثال پس از خواندن جمله ی “اسد با است آمد” از او بپرسید “چه کسی با است آمد؟” “اسد چگونه آمد؟”برای افزایش درک مطب متن، علاوه بر پرسیدن سوالات عینی مانند مثال بالا می توانید از کودک سوالات استنتاجی بپرسید. به طور مثال از متن” روزی نرگس احساس کرد دندانش لق شده و تکان می خورد. نگران شد و به یاد دندان شیرین افتاد…” بپرسید “چرا نرگس نگران شد؟” “چرا نرگس به یاد دندان شیرین افتاد؟”می توانید پرسش را به صورت جاخالی مطرح کنید و کودک جمله شما را تکمیل کند.

برای آموزش درک مطلب در سطوح پیچیده و موضوعات درسی منطقه می توانید از روش های زیر استفاده کنید:

کل مطلب را به صورت یک داستان که شامل مولفه هایی نظیر زمان، مکان، وقوع، شخصیت ها، مهمترین مشکل و مسئله و پایان داستان است را برای کودک توضیح دهید. پس از آن متن را همزمان با کودک بخوانید و به مولفه های آن اشاره کنید و پس از خواندن، آن را بازگو کنید و نیز می توانید آن را برای کودک ضبط کنید. سپس از کودک بخواهید تا به طور مستقل داستان را بخواند و بازگو کند.
?شیوه ی کا – دبلیو – ال: این حروف نمایانگر سه سوال در سه مرحله از یک درس هستند:K: کودک چه می داند:قبل از آموزش درس، کودک باید در مورد آن موضوع فکر کند و تمام اطلاعاتی را که راجع به ان می داند، بیان کند.W: کودک می خواهد چه چیزی را بفهمد:با کودک در مورد چیز هایی که انتظار دارد یاد بگیرد، بحث کنید و سپس آن ها را باید روی کاغذ بنویسد.L: کودک چه چیز یاد گرفته است:کودک باید در سکوت ان درس را بخواند و چیزی که یاد گرفته است را روی کاغذ بنویسد و سپس به سوالات قبلی پاسخ دهد.
?روش خلاصه کردن: با تعیین نکات اصلی و مهم و نیز نکات فرعی و طبقه بندی اطلاعات و با نوشتن جملات کلیدی، خلاصه نویسی را به کودک آموزش دهید. ابتدا خلاصه نویسی را از متن های کوتاه آغاز کنید و پس از آن به تدریج متن های طولانی تری را برای خلاصه کردن انتخاب کنید.
منبع:
کتاب اختلال یادگیری (خواندن، نوشتن، ریاضی) تالیف الهه اکبری

شاید این موضوعات هم مورد پسند شما باشد ⇓

مشاهده و دانلود فایل های تخصصی شناخت + درمان انواع اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود مقالات رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود نرم افزارهای رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود کتاب های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود پرسشنامه و تست های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی(روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود فایلهای pdf رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود فیلم و کلیپ های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده 1500 مطلب علمی و آموزشی مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود کاربرگ های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)