سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

پاکدلها: در روز زوج هفته اول تمرینات ، 9 کارت کلمه در ابعاد 7 در 10 درست کنید . این کارت ها از کلماتی باشد که فرزندتان
بیشترین اشتباه را در آن دارد . ضمنأ حرفی را که اشتباه نوشته با ماژیک رنگی بنویسید.
تمرین اول : ( هدف : تقویت حافظه و توالی دیداری )

3 کارت را به فرزندتان نشان دهید تا کلمات را بخواند بعد کارت ها را جمع کنید تا با تکیه بر حافظه کلمات را تکرار کرده و بنویسد . در مرحله دوم 3 کارت دیگر ودر مرحله سوم 3 کارت آخر را مانند نمونه تمرین نمایید .

کارت اول: حوله                     کارت دوم: صبحانه                              کارت سوم : خواهر
تمرین دوم : (تقویت حافظه فعال )
این دفعه هر بار 3 کارت را نشان دهید و از او بخواهید کلمه را بخواند و فقط بر عکس تکرار کند .

کارت اول: حوله                     کارت دوم: صبحانه                              کارت سوم : خواهر
دانش آموز باید بعد از این که کلمات بالا را خواند و کارتها جمع شدند کلمات را برعکس به یاد آورده و بیان کند. در مثال بالا بگوید: خواهر-صبحانه-حوله
توجه :
1 – در روزهای دوم زوج و سوم زوج هفته اول ، روال کار به صورت بالا بوده ، اما با استفاده از کارت های
جدید تمرینات ادامه یابد.
2 – در هفته دوم تمرینات به صورت بالا منتهی با کارت های جدید واین بار با استفاده از 12 تا کارت که به
صورت 4 کارتی تمرین می شود و در هفته سوم بااستفاده از 15 تا کارت جدید که به صورت 5کارتی تمرین
می شود کار ادامه خواهد یافت.

 

روزهای فرد-هفته اول

تمرین اول ( هدف : تقویت حافظه ، توالی و حساسیت شنیداری )
در روز اول هفته فرد ، کلمه روز گذشته را 3 تا 3 تا با فاصله یک ثانیه ای بخوانید . برای تقویت حساسیت
شنیداری جلوی دهان خود را برگه بپوشانید. فرزندتان کلمه را تکرار کند و بنویسد .
تمرین دوم : ( تقویت حافظه فعال )
3 کلمه را تکرار کنید و از او بخواهید بر عکس شما تکرار کتد .
تمرین سوم : ( تقویت حافظه فعال )
با کلمات روز قبل جملات 3 کلمه ای بسازید . جمله اول را بخوانید و از کودکتان بخواهید کلمه ای که در وسط
جمله آمده و یا کلمه ای که در پایان جمله آمده را بیان نماید .
توجه :
تمرینات روزهای فرد دقیقأ تکرار تمرینات روزهای زوج با همان ترتیب بوده منتهی روش کار با هدف تقویت
حافظه و حساسیت و توالی شنیداری که در بالا توضیح داده شد می باشد.

منبع: مرکز اختلالات یادگیری حافظ

شاید این موضوعات هم مورد پسند شما باشد ⇓

مشاهده و دانلود فایل های تخصصی شناخت + درمان انواع اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود مقالات رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود نرم افزارهای رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود کتاب های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود پرسشنامه و تست های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی(روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود فایلهای pdf رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود فیلم و کلیپ های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده 1500 مطلب علمی و آموزشی مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود کاربرگ های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)