سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

 

همکار عزیز،با طی کردن مراحل زیر،گام مهمی در تشخیص صحیح و درمان بر خواهید داشت.

– پر کردن پرسشنامه
– برقراری ارتباط خوب با دانش آموز
– تست کردن حرکات ریز و درشت دست و پاها
– چک کردن تعادل
– چک کردن جهت یابی
– چک کردن برتری طرفی
– تعقیب چشمی
– چک کردن شنوایی
– خواندن و درک مطلب(با صدا و بی صدا)
– نوشتن و چک کردن نارسانویسی و دیکته
– واج شناسی
– پی بردن به آشنایی دانش آموز با مفاهیم جمع و تفریق و ضرب و تقسیم

– آزمون هوشی وکسلر یا بینه
– آزمون مکمل
– ریختن طرح درمان
– شروع کار درمانی و ارجاع درصورت نیاز
منبع: ” کانال آموزش و درمان اختلالات یادگیری”

 

شاید این موضوعات هم مورد پسند شما باشد ⇓

مشاهده و دانلود فایل های تخصصی شناخت + درمان انواع اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود مقالات رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود نرم افزارهای رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود کتاب های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود پرسشنامه و تست های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی(روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود فایلهای pdf رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود فیلم و کلیپ های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده 1500 مطلب علمی و آموزشی مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود کاربرگ های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)