سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

پاکدلها: هماهنگی دیداری حرکتی وتقویت آن:

1-انداختن توپ داخل تور یا سبد

2-توپ وراکت

3-توپ وقاشق

4-بازی دارت –قلاب و ماهیگیری

5-بازی پرتاب حلقه

6-کارت دوخت

7-مهره و نخ

8-مازها

9-پازل

10-مینی بسکتبال

11-بولینگ

12-گرفتن وپرتاب توپ

13-پیچاندن نخ دور قرقره

14-حمل زنگوله بطوری که صدا نکند

15-تیله بازی

16-یک قل دو قل

17-پینگ پنگ

18-بازی دست به دست

19-دومینو

20-رمزنویسی

21-پررنگ کردن نقطه چین ها وخط چین ها

22-تصاویر فراستیک

23-رنگ آمیزی اشکال

24-چیدن اشکال

25-کپی کردن اشکال

26-تیراندازی با تفنگ پلاستیکی

27-راه رفتن بین خطوط

28-ردیابی کردن خطوط با مداد یا انگشت

29-کوبیدن میخ در تخته

30-حمل لیوان آب بدون اینکه آب بیرون بریزد

31-بازی لی لی

32-جفت پا پریدن در جهات مختلف

33-بالا و پایین انداختن توپ و گرفتن آن با دست

34-پا توی جعبه کفش گذاشتن و راه رفتن

35-کشیدن دایره برروی سطح شیبدار وضربه زدن با توپ به وسط دایره

36-بستن توپ به سقف وضربه زدن با چوب یا راکت

37-برداشتن سکه از روی سطح صاف مانند شیشه با دو انگشت

38-باز وبسته کردن در ماژیک یا بطری با یک دست

39-بالا وپایین رفتن با نوک انگشتان از ماژیک یا لبه دفتر بایک دست ودر مراحل بعدی با هردو دست به صورت قرینه

40-رها کردن مداد و خط کش وگرفتن آن بایک دست

41-غلطیدن در امتداد یک خط با دست بسته و باز

42-ضربه زدن آرنج به پا به صورت متقابل و بر عکس

43-خم و راست شدن همراه با قدم بر داشتن و بر داشتن جسمی از روی زمین

44-چرخیدن به دور خود با حفظ تعادل

45-چرخیدن به دور خود و گرفتن توپ از دست معلم

46-طناب کشی و کش بازی

47-تقلید راه رفتن حیوانات

48-پانتومین یا لال بازی

50-راه رفتن عقب عقب

51-ایستادن روی یک پا  و پریدن از روی طناب

52-حفظ تعادل چوب بر روی انگشت دست 53-گذاشتن و چیدن چوب کبریت در جعبه 54-پرتاب توپ به هدف معین

شاید این موضوعات هم مورد پسند شما باشد ⇓

مشاهده و دانلود فایل های تخصصی شناخت + درمان انواع اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود مقالات رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود نرم افزارهای رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود کتاب های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود پرسشنامه و تست های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی(روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود فایلهای pdf رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود فیلم و کلیپ های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده 1500 مطلب علمی و آموزشی مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود کاربرگ های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)