سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

این تمرینات در قالب بازی انجام می گیرد هم در منزل وهم در پیش دبستانی تاهم موجب شادی و نشاط گردد وهم از اختلالات ویژه یادگیری پیشگیری کند. از جمله:
1) کلمه ها ، اعداد و سپس جمله هایی به وی گفته شود تا او فاصله زمانی و عینا تکرار کند این کلمات واضح و روشن گفته شود .

2) صداهای مختلفی از قبیل صدای حیوانات ، وسایل، اشیاء ، محیط و غیره را ضبط نمائید و از وی بخوا هید تا مثل آنها تقلید کند .وحرکات تقلیدی از راه رفتن حیوانات، وسایل، گیاهان را اجرا نماید.
3) جمله های ناقص را بگویید تا وی ادامه آن را بطور مناسب کامل کند از جملات سه کلمه ای شروع کنید به بالا.
4).کلمه ها را بگویید وکودک بعد از اتمام کلمات شما آنها را تکرار کند باز هم از سه کلمه شروع کنید وافزایش دهید.

5) تعداد کلمه ها را به او بگوئید تا صدای مورد نظر را اگر در همان کلمه ها شنید دست بلند کند .

6) تعدادی دستورالعمل را به او بگوئید تا آنها را اجرا نماید . مثال، سمت چپ نگاه کن ، مداد آبی را بردار،در را باز کن .
7)تعداد جمله بگویید که بتواند به حافظه بسپارد و انجام دهد.گل آبی برگ پهن را داخل سبد کوچک قرمز کنار میز بزرگ قرار بده.
8)تعدادی کلمه بگویید 5تا کودک بعد از اتمام بگوید حرف اول آنها چه صدایی داشت وبرود وسایل و میوه هایی که با اون صدا تولید وشروع می شود پیدا کند وبه ترتیب بچیند.
9) چند کلمه را بگویید و از وی بخواهید تا آنها را برعکس کند وبگوید.این کار را با اعداد وترکیب آنها هم می توانید انجام دهید.
10)تمریناتی حرکتی مفاهیم را به کودک بگوییدتا آنها را انجام دهد ابتدا با وسایل بعد با نمادها .

11) تعدادی تصویر در اختیار وی قرار دهید سپس بخواهید تا شکل یا شکل های مورد نظر شما راموقعی که صدای آن از ضبط پخش می شود توجه کند و آنها پیدا کند .

12)تعدادی تصاویر ناقص را در اختیار وی قرار دهید و بخواهید تا آنهارا از روی نمونه کامل شده ، کامل کند و درباره آنها حرف بزند ومتناسب باسن جمله بگوید.

13) تعدادی شکل قصه های مصور را که رویدادی را نشان بدهد بطور نامنظم در اختیارش قرار دهید و بخواهید آنهارا بر اساس نظم منطقی ، شماره گذاری کند .و راست راست به چپ بگوید

14)تعدادی توپ و تعدادی ماز را در اختیار او قرار دهید تا راه مناسب را که به کلمات هم پایان می رسد نشان دهد وحرکت دهد.

15) از بین حروف یا کلمه های داده شده مثلا حروف یا کلمه های سمت راست را پیدا کن در کنار اعداد دو رقمی سمت چپ بزرگتر از 50قرار دهد.

16) جدول اعداد وکلمات و حروف را به شکل مختلط در زمین پهن کنید یا با دیتا روی زمین بیندازید وبا گفتن شما کودک روی آنها حرکت کند.
17)همان اعداد و کلمات را نشان دهید سپس روی آن ها به ترتیب بایستد ویک فعالیت معنادار انجام دهد.
18).تعدادی کلمه ساده را روی کارت بنویسید و آنهارا روی زمین بچینید ، سپس بخواهید تا فلان کلمه را پیدا کند .

19) تعدادی بادکنک تهیه کنید واشکال و کلمات واعداد را روی آنها بنویسید وکودکان دست به دست بچرخانند وبعد بگویند چی دیدند.
20)تعدادی شماره را روی کاغذ یا تخته سیاه بطور پراکنده بنویسید و هر بار از کودک بخواهید تا شماره مورد نظر شمارا پیدا کند .این کار در داخل یک کادر باشد.

21)تعدادی اعداد واشکال و حروف وکلمات را از میان کیسه خارج و جملات واعداد وداستان معنادار بسازد البته متناسب باسن کودک.

22) ماژیک را جلوی چشمان وی قرار دهید (در فاصله 50 سانتی ) و بخواهید بدون حرکت دادن سر ، مسیر حرکت آنرا با چشم در یک خط صاف وسپس زیگزاگ تعقیب نما ید.استفاده از پاندول ساعت، چراغ قوه ، رسم انگشتی اشکال هندسی بادست فواصل نقاط وستارگان در شب برای کودک لذت بخش است.

23)چند کلمه، مثلث و دایره بکشید و از او بخواهید مانند نمونه وبا توجه به حرکت فلش ها بشکل ماز یک بار از سمت راست به چپ و بار دیگر از چپ به راست روی هوا با انگشت آن شکل را رسم نمایید.بعد آنها را به ترتیب نام ببرد.