سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ادراک دیداری و ادراک شنوایی از جمله مفاهیمی هستند که در مورد کودکان با اختلالات یادگیری بسیار بکار برده می شوند. این اصطلاحات به همراه حافظه ، دقت ، توجه و … عوامل دخیل در اختلالات ویژه یادگیری هستند. ادراک به معنی شناخت اطلاعات حسی است ، یا مکانیسمی است که به وسیله آن مغز به دوراز تحریک حسی به عمل شناختی و مفهوم سازی می پردازد . سازه های مختلفی از ادراک در اختلالات ویژه یادگیری معنی و کاربرد یافته اند که در این میان ادراک دیداری و ادراک شنوایی از اهمیت ویژه ای برخوردارند.ادراک یک مهارت آموختنی است به این معنی که آموزش ،رابطه مستقیم با مهارتهای ادراکی کودک داردادراک شنیداری نیز مانند ادراک دیداری یکی از مراحل رشد زبان است . اختلال کارکرد مسیرشنوایی به عنوان یکی از راه های یادگیری تا اندازه ای از سوی پژوهشگران مورد غفلت قرار گرفته است . در حال حاضر آزمون ها و ابزار های آموزشی بیشتر برای ارزیابی یا بهبود ادراک بینایی طراحی می شود تا ادراک شنوایی .اکثر کودکانی که در یادگیری اصوات دچار اشکال هستند ، اغلب دارای ضعف مهارت در آمایش شنوایی و ضعف آنها غالبا به ناتوانی در ادراک ، بازشناسی یا تفسیر آنچه شنیده می شوداطلاق می گردد .
انواع مختلف ادراک شنیداری را می توان معطوف به چهار کارکرد دانست که شامل : تمیزشنیداری، حافظه شنیداری ،توالی شنیداری پیوند شنیداری می شود .
✅ الف ) تمیز شنیداری: به توانایی بازشناسی تفاوت بین صدای صوتی واج ها و تشخیص کلمات مشابه و متفاوت مربوط می شود .
✅ب) حافظه شنیداری : منظور از حافظه شنیداری توانایی ذخیره سازی و بازخوانی چیزهایی است که شخص می شنود .
✅ج) توالی شنیداری : عبارت است از توانایی یاد آوری منظم و پشت سرهم حروف ، کلمات و اعدادی که شفاها به صورت متوالی ارایه می گردد.
✅د ) ترکیب یا پیوند شنودی : توانایی ترکیب واحدهای صوتی جدااز هم یا واحدهای گفتاری در ساختن یک کلمه
?روشها وراهبردهای پرورشی تقویت ادراک شنیداری:
✅انجام بده: پنج یا شش شئ را در مقابل کودک قرار بدهید و بعد دستوراتی بدهید که انجام دهد. مثلاً قطعه‌ی سبز را در دامن ژاله بگذار، گل زرد را زیر صندلی بگذار، توپ نارنجی را در نیمکت بگذار، تعداد اشیاء به موازات توسعه حافظه شنوایی کودک می‌تواند افزایش یابد.
✅گوش دادن به اصوات: کودکان را با چشمان بسته وادارید که به اصوات محیطی خود گوش تیز کنند.
✅صداهای ضبط شده: اصوات را می‌توان روی نوار ضبط کرد و از کودک خواست آنها را تشخیص دهد.
✅کشف صدا: یکی از بچه‌ها یک جعبه موزیک یا ساعتی را که تیک تاک میکند در محلی مخفی می‌سازند. بچه‌های دیگر با جهت‌یابی محل سعی می‌کنند آن را پیدا کنند.
✅تمیز شنیداری: با صوت صداهای کوتاه، زیر و بم ایجاد کنید و از کودک بخواهید صداها را از یکدیکر تمیز دهد.
✅دقت به نمونه‌های صدا: به کودک بگویید چشمانش را بسته نگهدارد و یا نشسته و رویش را بر گرداند. چند بار کف بزنید، چند ضربه روی میز بزنید، توپ را چند بار به زمین بزنید و… از کودک بخواهید بگوید این حرکات چند بار تکرار شد و یا از او بخواهید عین آن حرکات را تکرار کند.
?نویسنده : رحیمی، محمد، درمانگر اختلالات ویژه یادگیری،