سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

فعالیت های پیشنهادی

⚜تمرین یادگیری سمت راست
⚜شناخت اعضای بدن
⚜یادگیری مفهوم دسته بندی
⚜اموزش مفاهیم بالا و رو ,زیر
⚜لی لی کردن,حمل توپ کوچک داخل قاشق
⚜جهت یابی به سمتهای مختلف
⚜پیدا کردن شباهتها
⚜آموز ش مفهوم داخل وخارج
⚜شناخت رنگهاو تست کور رنگی
⚜شیوه ادرس دادن جای اشیا با استفاده از مفاهیم ریاضی
⚜چک کردن پای برتر
⚜تمرینات حفظ تعادل
⚜شمارش اشیاء تا پنج
? پرتاب دارت یا توپ در سبد با دست برتر
?بازی با پازلها
?راه رفتن مارپیچ بین وسایل مثل صندلی
?بستن دکمه ها و بند کفش
?انجام بازیهای دقتی
? نشانه گیری
?راه رفتن روی خط راست
?بازی چی ماله چیه
?بازیهای دستوری
?مهارت استفاده از ابزار
?پرورش انگشتان دست
?بازیهای شمارشی مثل منچ و مار پله
?سینه خیز کردن
☘☘همه فعالیتها را تکرار کنید تا مسلط شود.

 

شاید این موضوعات هم مورد پسند شما باشد ⇓

مشاهده و دانلود فایل های تخصصی شناخت + درمان انواع اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود مقالات رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود نرم افزارهای رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود کتاب های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود پرسشنامه و تست های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی(روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود فایلهای pdf رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود فیلم و کلیپ های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده 1500 مطلب علمی و آموزشی مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود کاربرگ های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)