سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

پاکدلها: انواع اختلالات در فراینیداری کودکان دچار ناتوانی های یادگیری

1 )اشکال در توجه به انگیزه های شنیداری
2 )اشکال در تمرکز متمرکز به صدا ها
3 )اشکال درتمرکز سکوت مدت دار
4 )اشکال در تمیز صدا ها از بین صدا ها
5 )اشکال در تمیز صداها در برابر سکوت
6 )اشکال در تعیین مکان دقیق محل تولید صدای محیطی
7 )اشکال در تمیز فراز و فرو دو صدای مشترک از بین چند صدا
8 )اشکال در تمیز و تفکیک صدای های مختلف
9 )اشکال در تمیز صدایی که قبلا شنیده در بین صداهای جدید.
10 )اشکال در ربط دادن صدا ها به منبع و کانون صدامثل صدای حرف زدن حسین را می گوید آقا جواد داره حرف می زند .
11 )اشکال در نشناختن و مشخص کردن صدا های خارج از محیط مثل، نجاری آهنگری دوچرخه در حال حرکت
12 )اشکال در بیان معکوس کلمات “سرخ” به جای “خرس”یا کلمه”روز” به جای “زور”
13 )بیان جملات گنگ، مثل “اون در اوجایی که چیزی را دیدم بود”
14 )تکرار نادرست وطویل جملات مثل”اگر در باران مریم ابر را دید ه بود، ابر درباران آسمانی می شد اگر مریم ابری دید.
15 )اشکال دربیان مرتب و با توالی تفکرات خود مثل، من امروز می خواستم اه می خواستم امروز من اه، نه امروز خواستم من می رفتم اه نشده یادم رفت چی می خواستم بگم .
نویسنده: رحیمی، محمد، درمانگر اختلالات ویژه یادگیری

 

شاید این موضوعات هم مورد پسند شما باشد ⇓

مشاهده و دانلود فایل های تخصصی شناخت + درمان انواع اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود مقالات رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود نرم افزارهای رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود کتاب های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود پرسشنامه و تست های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی(روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود فایلهای pdf رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود فیلم و کلیپ های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده 1500 مطلب علمی و آموزشی مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود کاربرگ های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)