سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حافظه آنلاین چندحسی و مولتی مدیا با هدف پایداری یا ثبات شکل یعنی دانش آموز این حقیقت را در می یابد که اعداد ، حروف وکلمه چه کوچک و چه بزرگ ،چه چاپی و غیر چاپی و….همان کلمه است و توانایی درک و تشخیص حروفی که صدایشان یکی است اما شکل متفاوتی دارند را دارد ؛ مانند شکل های مختلف( ز – ذ – ظ –ض )( ق-غ) (ت-ط)(س-ث-ص)یا حروفی که شکل فضایی یکسان دارند نظیر (ح-ج-چ-خ)(ط-ظ)(س-ش)(ص-ض)(ع-غ)(گ-ک)(ز-ر-ژ)(ف-ق)(ب-پ)(پ-ث)(ت-ث)بدیهی است عدم توانایی کودک در این مرحله خصوصا در دوران دبستان می تواند موجب ضعف کودک در مهارتهای حرکتی ، سرعت پردازش، گوشبرنگی، چشم بزنگی ،درک هندسه فضایی ، املا و خواندن شود.

اهم فعالیت ها و تمرینات پیشنهادی:

1- از فلش کارت هایی استفاده می کنیم که حروف الفبا را در جهات مختلف نوشته و از دانش آموز می خواهیم حروف را برای ما پیدا کند.

2- فلش کارت هایی راکه حروف الفبا را در جهات مختلف نوشته به دانش آموزنشان داده و از وی می خواهیم بدون چرخاندن کارت ،یکی از حروفی که ما تعیین می کنیم را شناسایی یا دور آن را خط بکشد.

3-روی فلش کارت یک کلمه که (ط) دارد می نویسیم و می گوییم بگردد و 10 کلمه که (ط) دارد پیدا کند و داخل کارت بنویسد .این کار را برای حروفی که یک صدا و شکل متفاوتی دارند بنویسد حالا کارتی که کلمات (ط) دار را نوشته بردارد و کلماتی که یک ریشه دارد را داخل کارت دیگری بنویسد .

4- روی فلش کارت هایی واژه هایی از کتاب انتخاب می کنیم مانند : طاعت، اطاعت، مطیع، خاص ، خصوصی ، مخصوص ، اختصاص می گوییم کلمات را خوب ببیند بعد آن ها را پنهان می کنیم و از کودک SLD خواهیم به همان ترتیبی که دیده ان ها را بیان کند.

5-حروف را به صورت نقطه چین و بزرگ نوشته از کودک SLD خواهیم نقطه ها را به هم وصل کند ومشخص کند چه حرفی به دست آمده سپس ده کلمه که آن حرف در آن باشد را بنویسد.مثل آزمون فراستیک.

6- از دانش آموز SLD خواهیم به مادرش دیکته بگوید و از مادر می خواهیم بعضی از کلماتی که حروفی در ان ها بکار رفته که صدای یکسان ولی شکل متفاوت دارند اشتباه بنویسد و بعد از فرزندش بخواهد ان را تصحیح نماید .

7- این حروف خاص را (ط –ظ –ذ –ض – ص –س – غ – ق ….)که اکثر دانش آموزان در دیکته هایشان اشتباه می کنند را بهتر است به صورت بزرگ و توخالی بنویسیم و از کودک بخواهیم ان ها را با گواش و انگشت اشاره رنگ نماید تا از تمام حواس برای درک بهتر ان استفاده کند سپس کلماتی که ان حرف خاص را دارند زیر همان برگه بنویسد و در آخر به ان کلمات خوب نگاه کند و از حفظ دیکته اش را روی نمک بنویسد.
8 )استفاده از فلش های جهت نما ،(→-↓-←-↑) در جهت مختلف جغرافیایی وپیدا کردن یک فلش از بین آن ها.
9)استفاده از ترکیب فلش جهت نما با حروف هدف (→ث)(↓ب)(←پ)(↑ت) و علامت زدن آن :(←ث)(ب↓)(↓پ)(↑ث)(پ→)(↓ب)(→ق)(→ث)
10 )استفاده از کلمات با همان حروف و فلش جهت نما کلماتی که حروف آخر آن را با همان فلش ها علامت بزند یا حروف آخر را علامت بزند:نظیر ( )طاووس، ( ) تناول،( ) بارش،( ) پدافند، ( )ثروتمند،( ) فاخر، ( ) تراکم ، ( ) پژواک
11)این بارعلامت ها را بکشید و کودک SLDکلمات را بنویسد.ابتداد مرتب بعد نامرتب بکشید.نظیر (↓)….. (←)….. ( →)….. (↑)…..والاخر
12 )این بار حروف را با اعداد قرار دهید و تمرین کنید.
13)این با کلمات را با اعداد قرا دهید و تمرین نمایید.
14 )اعداد را بگویید کودک حروف را بنویسد .یا کلمات را بنویسد
15 )حروف یا کلمات را بگویید کودک اعداد را بنویسد.
16 )همان تمرینات را با ترکیب حرکتی انجام دهید یعنی به ترتیب اعداد را بچینید و در زیر آن حروف یا کلمات را قرار دهید با ضربه زدن به اعداد به شکل نامرتب کودک آنها را به حافظه بسپارد وبعد از شما به همان ترتیب روی اعداد بزند و سپس برود روی دفتر یا تخته بنویسد (بدون دیدن صفحه دیداری هدف) این تمرین را با حروف و کلمات نیز می تواند انجام داد تا کودک اعداد را مرتب کند.
منبع:رحیمی، محمد، اختلالات ویژه یادگیری، نشر سپهر اندیشه، قم

شاید این موضوعات را نیز بپسندید ⇓

مشاهده و دانلود فایل های تخصصی شناخت + درمان انواع اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود مقالات رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود نرم افزارهای رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود کتاب های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود پرسشنامه و تست های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی(روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود فایلهای pdf رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود فیلم و کلیپ های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده 1500 مطلب علمی و آموزشی مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود کاربرگ های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)