سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

1.شاگردانی که اطلاعات زیادی دارند:
• صحبت با انها.
• ارزش قائل شدن برای تجربیات آنها.
• کمک گرفتن ازآنها دردادن درس.
• درگیر کردن آنها بامطالب.
• مورد تایید قراردادن آنها تا ارزش علم وتجربه برای کلاس ملموس شود.
• آنهارا به عنوان مربی گروههای کوچک وکم تجربه قرار دهیم.
2. شاگردانی که فکر می کنند همه چیزرا می دانند:
• انجام فعالیتهای گروهی.
• صحبت کردن باآنها درزنگ تفریح واجازه دادن به آنها تا متوجه شوند اطلاعات غیر مرتبط است.
• تا حد ممکن از اطلاعات به روز آنها استفاده کنیم.
3. شاگردانی که به نظرات خود ودیگران احترام نمی گذارند:
• برنامه هایی طراحی کنید تااعضای گروه همدیگررا بشناسند.
• گروه محور باشید.
• قانونی وضع کنید که به اطلاعات وایده های یکدیگر احترام بگذارید.
• به نقطه نظرات افراد درکلاس احترام گذارید وآنهارا تکمیل کنید.
۴. شاگردانی که با هم صحبت می کنند ومزاحم دیگران می شوند:
• قانونی درکلاس حاکم کنید که درهرزمان فقط یک نفر می تواند حرف بزند.
• بدون اینکه در شاگردان حالت دفاعی ایجاد کنید قبل از ادامه درس چند لحظه سکوت کنید.
• در طول سخنرانی به طرف شاگردان بروید.
• به خاطر داشته باشید هدف شما شرمنده کردن شاگردان نیست بلکه جلوگیری از مزاحمت است.
5.شاگردانی که رفتار خصمانه دارند:
• با انها مخالفت نکنید.
• خونسرد باشید وسعی کنید سخنان خصمانه ی آنهارا به شیوه ای بهتر برگردانید.
• رفتار آنهارانادیده بگیرید وبه دنبال جلب همکاری جمعی نباشید.
۶. شاگردانی که تمایل به مشارکت درکلاس ندارند:
• ازابتدا سعی کنید همه را درگیر کنید.
• به آنهایک وظیفه ی ساده محول کنید.
• بعضی گروه کوچک را دوست دارند آنهارا در گروههای کوچک قرار دهید.
• سعی کنید سوالاتی از اوبپرسید که می تواند جواب دهد.
• به خاطر داشته باشید عدم مشارکت به معنای عدم یادگیری نیستشاید سبک یادگیری آنها این طورباشد.
۷.شاگردانی که در کلاس حضور ذهن ندارند:
• آنها را مخاطب قرارداده وسوال بپرسید.
• از ابزارهای بصری استفاده کنید.
• ازآنهادرخلاصه کردن درس کمک بخواهید.
8. شاگردانی که زیرکانه بحث اصلی درس را به سوی انحراف می کشانند:
• یادآوری کنید که همیشه روی موضوع باید بحث کرد.
• یک چارچوب از درس خود روی تابلو بنویسید تااگر خواستند از بحث خارج شوندبه روند بحث اشاره کنید.
• جعبه ی پیشنهادات را فعال کنید.
• چند دقیقه به آنها گوش دهیدخیلی وقتها خیلی افراد فقط می خواهند شنیده شوند.
9. شاگردانی که حکمفرما هستند:
• علت این تسلط را پیدا کنیددانستن علت در عکس العمل شما تاثیر دارد.
• مستقیما”درگیر نشوید به گروه متوسل شوید.
ویژگی رفتارهای غیر کلامی:
• نه تنها ارزش ارتباطی دارند بلکه عین ارتباط قلمدادمی شوند.
• مبهم ودو پهلو هستند.
نقش رفتارهای غیر کلامی:
• بازگو کننده وموکد رفتارهای کلامی هستند.
• جایگزین رفتارهای کلامی هستند.
• تکمیل کننده وکنترل کننده ی رفتارهای کلامی هستند.
• تکذیب کننده ونقض کننده ی رفتارهای کلامی هستند.
نگاه شاگردان:
• مستقیم :دارا ی مشکل ،دررویا بودن،عدم تمرکز،عدم علاقه وتوجه به موضوع.
• نگاه به بالا سمت راست:ارتباط داده ها با تجربیات نزدیک،تجزیه وتحلیل منطقی موضوع.
• نگاه به بالا سمت چپ:ارتباط داده ها با تجربیات دور،تجزیه وتحلیل هیجانی واحساس.
• نگاه به سمت پایین :نگاه متفکرانه ،تمرکز گراودر عین حال درفکر خاتمه دادن به شرایط موجود.
• نگاه به دور دست:عدم اطمینان وتردید،تداوم درس را می طلبد،اما ترس از درگیر شدن دارد.
• نگاه به سقف:تحلیل گر،شکل دادن به نظرات،ارتباط دادن موضوعات به تجربیات.

شاید موضوعات زیر هم مورد علاقه شما باشند:

مشاهده و دانلود فایل های تخصصی شناخت + درمان انواع اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود مقالات رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود نرم افزارهای رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود کتاب های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود پرسشنامه و تست های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی(روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود فایلهای pdf رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود فیلم و کلیپ های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده 1500 مطلب علمی و آموزشی مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود کاربرگ های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)