سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

اکثروالدین از اینکه فرزندشان برای تصاویر جمله میگن، اما قادر به ساختن جمله برای یک کلمه نیستند شکایت دارند, بااین روش شما میتوانید جمله سازی را به کودکان آموزش دهید.
تعدادی تصویر ازافعال مختلف تهیه کنید.
مثل
پوشیدن( کفش می پوشه. جواراب میپوشه.و…)
شستن( لباس میشوره، ماشین میشوره، ظرف میشوره و…)
خوردن( بستنی میخوره، چای میخوره، غذا میخوره و…)
بریدن و…
ابتدا تصاویر ساده را به کودک نشان بدهید و بپرسید
این پسرچه کارمیکنه؟
?پسرکفش می پوشه.
این؟
? دخترنماز میخونه
? این؟
? پسر بستنی میخوره.
بعد از چندپاسخ تصویر را به کودک نشان بدهید، اما در اختیارش قرار ندهید.
? این؟
? پسر سیب میخوره.
بتدریج مدت زمان نگاه کردن کودک به تصویر را کم کنید.
و فقط یک کلمه کلیدی را بیان کنید.
مثال: آب
? پسرآب میخوره.
درصورت مهارت، خودتان به تصویر فقط نگاه کنید و کودک را با یک کلمه راهنمایی کنید.
مثال ؟
? چای ……
? پسرچای میخوره.

? غذا؟
? پسرغذامیخوره.

آفرین باچی غذا میخوره؟
? باقاشق

?آفرین. باقاشق غذا ……
?باقاشق غذا میخوره .
تصویر بعدی را ورق بزنید، و بگویید…
? با لیوان ………
? پسر بالیوان آب میخوره .

? با چاقو ………
? پسربا چاقو غذا میخوره.

? قیچی ……
? کتاب
? درخت
و به این ترتیب کوک موفق می شود برای هر کلمه ای که گفتید جمله بسازد.
در جلسات بعدی نیز همین مراحل به صورت خلاصه تر ادامه یافته
و آموزش ادامه می یابد.
افعال، ضمایر، قید ها، مکانها، مشاغل و….با همین شیوه آموزش داده میشود.

این روش روی کودکان مختلف تمرین و جواب داده است.

برگرفته از کانال گفتاردرمانی آقای نجف پور

پیشنهاد مدیر سایت ⇓

مشاهده و دانلود فایل های تخصصی شناخت + درمان انواع اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود مقالات رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود نرم افزارهای رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود کتاب های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود پرسشنامه و تست های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی(روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود فایلهای pdf رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود فیلم و کلیپ های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده 1500 مطلب علمی و آموزشی مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود کاربرگ های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)