سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

یکی از کاربردهای قصه های تصویری یا تهیه کتاب های مصور – پاکدلها
1 )افزایش دامنه لغات
2)سازماندهی درکی
3)ترتیب و توالی منطقی رخداد ها
4) کشف روابط حاکم وایده اصلی از حاشیه ها
5)پرورش حافظه و قدرت نگه داری آن
6) توانایی حل مساله
7) آموزش مفاهیم و مفهوم آموزی در کودکان
8)افزایش درک و بیان احساسات نسبت به پدیده ها
9)تقویت هوش سیال و انعطاف پذیری کودکان
10 )افزیش جرات ورزی و قدرت طرح سوال و پرسشگری در کودکانSLD

نویسنده: رحیمی، محمد، درمانگر اختلالات ویژه یادگیری، ارومیه

کتاب های مصور

شاید موضوعات زیر هم مورد علاقه شما باشند:

مشاهده و دانلود فایل های تخصصی شناخت + درمان انواع اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود مقالات رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود نرم افزارهای رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود کتاب های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود پرسشنامه و تست های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی(روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود فایلهای pdf رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود فیلم و کلیپ های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده 1500 مطلب علمی و آموزشی مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود کاربرگ های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)