سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

?کلمه به کلمه خواندن ومکث زیاد روی کلمات نشانه دهنده عدم تطابق آواها با سیستم آوایی کودک است. مکث زیاد روی کلمات بدلیل این است که دانش آموز مهارتهای روخوانی و روانی خوانی ونیز روی کلمات وساختار جمله تسلط کافی ندارد.مکث های 3و 5ثانیه در خواندن موجب کند خوانی و از دست دادن محتوا می گردد.
?علل:
?عدم شناخت حروف و آوا ها
?تمرکز بیش از اندازه روی یک واژه یا حرف
?اختلال در دامنه دید
?عدم شناخت کلمه
?اشکال در درک مطلب وارتباط معنایی
?عادات نادرست به هنگام خواندن
?استرس و ترس و فقدان تمرکز روی هدف
??تمرینات اصلاحی:
✅الف)انتخاب متن های آسانتر جهت خواندن دانش آموز.
✅ب)استفاده از کتاب داستانهای ساده .
✅ج)بالا بردن توانایی کودک در شناخت کلمات معمول ومتداول.
✅د)استفاده از کارت همراه با تصویر (به این صورت که کلمه نا آشنا را زیر تصویر آن بنویسید سپس لغت جدید را در کلمه به کار ببرید).
✅ه)به کودک اجازه دهیدتامتن داستان را بخواند وسپس آن را بصورت نمایش اجرا کند.
✅و)به کودک اجازه دهید تا داستانهای مهیج ومورد علاقه را با صدای بلند بخواند.
✅ز)از دانش آموزبخواهید تا متن واشعار را مرتباتکرار کند.
✅ح)از دانش آموزان بخواهید تامطالب کتاب را بصورت گروهی بخوانند.
✅ط) تطابق آوایی و تولید آواها تمرین شود.
✅ی) دامنه دیدکودک و هماهنگی چشم و دست و زبان تمرین شود. اینها را در کتاب توضیح دادم
✅ک) تمرینات ریتمیک آوایی و حرکتی در قالب موسیقی انجام پذیرد.
✅?نویسنده : رحیمی، محمد، درمانگر اختلالات ویژه یادگیری،

……………………………………………………………………………….

 

مشاهده و دانلود مقالات رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری (روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده و دانلود نرم افزارهای رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری (روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده و دانلود کتاب های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری (روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده و دانلود پرسشنامه و تست های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری (روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده و دانلود فایلهای pdf رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری (روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده و دانلود فیلم و کلیپ های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری (روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده 1500 مطلب علمی و آموزشی مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده و دانلود نرم افزارهای رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری (روی متن کلیک کنید)