سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

1- در طراحی سوالات ، ابتدا اهداف آموزشی امتحان مشخص گردد .

الف ) درج اهداف و محتوا در جدول
ب ) درج طبقات حیطه شناختی در جدول
ج ) مشخص نمودن انواع سوالات آزمون د ) مشخص نمودن تعداد سوالات

2- طراحی باید بر اساس بارم بندی و بودجه بندی کتاب درسی صورت گیرد .

3- در طراحی سوالات ویژگی های دانش آموزان از قبیل سطح سنی ، توانایی ها ، استعداد ها ، پایه تحصیلی و … در نظر گرفته شود .

4- سوالات از آسان به مشکل طراحی شوند .

5- سئوالات امتحانی باید بتواند میزان تحقق اهداف آموزشی را ارزیابی کند .

6- صورت سوال روشن ، واضح و شیوا باشد .

7- سوال ، مختصر ، ساده و سلیس نوشته شود .

8- سوال طوری طرح و تهیه شود که به طور مستقیم به هدف مورد اندازه گیری مربوط باشد .

9- سوالات بایستی موضوع مهمی را از محتوا مورد سنجش قرار دهد .

10- زمان مناسب پاسخگویی به هر سوال با توجه به قدرت متوسط دانش آموزان محاسبه و قید شود .

11- سوالات از نظر آیین نگارش و رسم الخط واضح و روشن باشد و علائم دستوری و نقطه گذاری در آن دقیقاً رعایت گردد .

12- سوال و جواب از نظر علمی ، آیین نگارش ، زمان پاسخگویی و بارم بازبینی شود تا خطا به حد اقل برسد .

13- متن سوال برای همه دانش آموزان یک مفهوم را القا کند تا همه بتوانند پاسخ مشخص و واحدی ارائه کنند .

14- حتی المقدور از بکار بردن کلمات منفی در متن سوال خودداری شود و در صورت ضرورت ، کلمات منفی مشخص گردند._

15- در طراحی سطوح مختلف ارزشیابی ( آسان ، متوسط بالا ، متوسط پایین و دشوار ) مد نظر قرار گیرد .

* سوال دشوار ، سوالی که حدود% 25 دانش آموزان بتوانند به آن پاسخ بدهند .

* سوال متوسط بالا بین 25 تا %50 دانش اموزان و متوسط پایین 50 تا% 75 پاسخ صحیح بدهند .

* سوالی آسان محسوب می شود که بیش از% 75 بتوانند به آن پاسخ صحیح بدهند .

16- مقیاس هر سوال متناسب پاسخ درست آن سوال باشد .

17- مقیاس هر سوال بسته به اهداف سوال باشد .

18- سوالات بر اساس سطوح مختلف یادگیری طراحی و ارزش گذاری شوند .

19- اگر در پاسخ به سوالی بین معلمان اختلاف نظر موجود باشد از طرح آن خودداری شود .

20- سوالات از نظر علمی ، صحیح طرح شوند .

21- سوالات از روایی برخوردار باشند ، سوال درس علوم ، ریاضی یا جغرافی را نسنجد .

22- سوالات از پایایی لازم برخوردار باشند . درصورت تکرار آزمون نتایج نسبتاً مشابهی حاصل گردد .

23- سوالات فقط از پایان دروس طرح نشودو از متن دروس کمک گرفته شود .

24- سوالات مستقل از هم طرح شوند .

25- در متن یک سوال پاسخ سوال دیگری دیده نشود .

26- سوالات چند قسمتی باید طوری طرح شوند که اگر دانش آموز نتواند به یکی از قسمت ها پاسخ بدهد ، از پاسخ دادن به بقیه قسمت ها محروم نگردد .

27- در سوالاتی که پاسخ کوتاه دارند ( بلی-خیر ) با کلماتی مانند چرا ؟ و چگونه ؟ تکمیل نشود .

28- به فضای کافی جهت پاسخگویی توجه شود .

29- به مشخصات ظاهری سوال ( زیبایی ، تراکم سوال ها ، خط نگارش ، وضوح اعداد ، اشکال و … ) توجه شود .

30- حتی الامکان سوالات ماشین یا تایپ شوند .

31- به ترتیب و چینش سوالات در برگه امتحانی دقت شود .

? گروه بندی انواع سوالات??

??آسان به دشوار

?? به ترتیب مفاهیم عنوان شده در فصل های کتاب درسی

?? به ترتیب سطوح حیطه شناختی

?? به ترتیب بارم سوالات

 

32- در طراحی از کاربرد عبارات و واژه های نامفهوم و غیر مصطلح و مبهم پرهیز شود .

33- سوالات از محتوای کتاب درسی باشد و از پاورقی ها ، مقدمه ، حذفیات ، بخش های مطاله آزاد و زیرنویس عکس ها سوال طرح نشود .

34- زمان پاسخ گویی به هر سوال متناسب با قدرت متوسط دانش آموزان تعیین گردد .

35- در سوالات صحیح-غلط طول هر نوع سوال هم اندازه باشد .

36- در سوالات جور کردنی ، پاسخ ها یک مورد بیشتر از سوالات در نظر گرفته شود .

37- جای خالی سوالات کامل کردنی تا آنجا که ممکن است در قسمت پایانی سوال قرار گیرد .

38- در سوال کامل کردنی بیش از دو جای خالی در نظر گرفته نشود .

39- قبل از طرح سوالات به راهنمایی ها و دستورالعمل های موجود دقت شود .

40- قبل از طرح سوال به جدول ارزیابی سوالات امتحانی ، سری بزنید .

 

منبع: کانال تلگرامی آموزش نوین

پیشنهاد مدیر سایت ⇓

مشاهده و دانلود فایل های تخصصی شناخت + درمان انواع اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود مقالات رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود نرم افزارهای رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود کتاب های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود پرسشنامه و تست های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی(روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود فایلهای pdf رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود فیلم و کلیپ های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده 1500 مطلب علمی و آموزشی مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود کاربرگ های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)