سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

1 ) مهارت های چهارگانه زبان آموزی به طور کامل مورد توجه قرار گیرد ومهارت های شفاهی قربانی مهارت های کتبی نشود.

2) هردو کتاب بخوانیم وبنویسیم می بایست به طور موازی وبا آهنگی مناسب آموزش داده شوند چون هردو از ارزش آموزشی یکسانی برخوردارند.

3) در کتاب بخوانیم مطلقا از نوشت افزار استفاده نمی شود.

4) درکتاب بخوانیم بخش وصداکشی نداریم بلکه از بخش وصداکشی به عنوان یک ابزار استفاده می شود.

5) بیشتر فعالیت های مربوط به یادگیری کلید واژه ها حول محور کلمات هم آغاز وهم پایان است. آب/آرد-دست/توت-شانه/خانه

6) هفته ای 3 نگاره تدریس می شود بنابراین در ماه مهر تمامی نگاره ها می بایست تدریس شده باشد.

7) هدف کلی نگاره ها و نشانه های (1) ونشانه های (2)به ترتیب واج آموزی واژه آموزی وجمله آموزی است.

8) هدف کلی کتاب خوانی وروان خوانی به ترتیب گسترش واژگان و متن خوانی (تسلط بر خواندن)است.

9) تصاویر پایین نگاره ها کلید واژه هستند که به هیچ عنوان با هدف کلمه خوانی از آنها استفاده نمی شود.

10) اجرای هر نگاره از نظر زمانی قابل تفکیک نیست بنا به صلاح دید معلم ومتناسب با موقعیت کلاس برای رفع خستگی وتنوع می توان شعر نمایش ویا بازی را اجرا کرد.

11) از کارت های تصویری در پایان هر نگاره استفاده می شود وهدف از آن تصویر خوانی وآشنایی با کلید واژه می باشد. در ضمن تصویر برداری ذهنی از شکل خطی کلید واژه ها یکی دیگر از اهداف مهم نگاره هاست.

12) در استفاده از کلید واژه ها و نیز رو خوانی متن انتزاعی در مرحله اول رعایت راست وچپ و بالا وپایین الزامی است ولی در مراحل بعد رعایت این مورد ضرورتی ندارد.

13) به طور کلی از ابتدای بخش 2 آموزش نشانه های 1تا آخر هدف یادگیری شکل نوشتاری کلمات(املاء) نیست بلکه هدف اصلی این درس ها خواندن کلمات ومتن انتزاعی است.

14) از صفحه 52 بخوانیم به بعد هر دو روز یک نشانه یعنی هر هفته 3 نشانه تدریس می شود.

15) در هنگام نوشتن زیر نویس ها در کتاب بنویسیم دانش آموزان بخوانند و سپس بنویسند چون خواندن مقدمه و پیش نیاز نوشتن است.

16) چون کتاب بخوانیم وبنویسیم دارای دو نوع خط نسخ ونستعلیق می باشد بنبر این در جایی که دانش آموز فعالیت نوشتاری انجام می دهد از خط نستعلیق تحریری استفاده می کند اما در فعالیت شفاهی خواندن خط نسخ ملاک خواهد بود.

17) امداد رسمی دانش آموزان از صفحه 42 بنویسیم که جمله بندی کامل است شروع می شود یعنی از درس 3.قبل از این کار می توان کلمات جداجدا که قبلا آموزش داده شد به دانش ا آموزان یاد داد.

18) با توجه به اینکه خود کتاب به قدر کافی گنجینه لغات دارد لذا نیاز به گفتن املاء از کلمات خارج از کتاب نیست در ضمن تا آنجا که امکان دارد از املاءخود ساخته توسط معلم اکیدا خودداری گردد.

19) از صفحه 56 جمله نویسی به صورت رسمی آموزش داده می شود.

20) از صفحه 84 به بعد بهتر است اسم حروف رانیز به دانش آموزان آموزش دهیم.

21) در بخش روان خوانی هدف تقویت مهارت خواندن وپی بردن به معنا ومفهوم آن می باشد لذا از این قسمت نباید دانش آموز چیزی بنویسد چون خط آن نسخ است.

22) در نوشتن نشانه ابتدا معلم باید با گچ خوب روی تخته بنویسد سپس چند تن دیگر از دانش آموزان روی تخته بنویسند وتمرین کنند آنگاه از روی کتاب بنویسیم نسخه برداری تقلید وتمرین کنند.

23) تشدید سمعی است یعنی گوش ما صدایی را دو بار می شنود وما یکی را به حرف تبدیل می کنیم وبه جای صدای دیگر نشانه تشدید روی آن می گذاریم.در ضمن در درس تشدید دانش آموز حرف یا صدای جدیدی را یا نمی گیرد بلکه با ویژگی یک علامت آشنا می شود .

24) تصاویر نشانه های(2)بیان کننده مطلب درس هستند لذا استفاده مؤثر از آن ها در انتقال مفهوم مورد توصیه می باشد.

25) در بخش 3 نشانه های (2) بهتر است از شیوه داستان گویی استفاده شود وسعی شود از خود بچه ها در ارائه داستان کمک گرفته شود.

26) در حین داستان گویی می توان از کارت کلید واژه های نشانه های (2)استفاده کرد و همزمان کلمات کلیدی را روی تابلو نوشت ونشانه مربوطه را به رنگ قرمز مشخص کرد.

27) هدف از نوشتن به صورت خط تحریری در کتاب بنویسیم خوشنویسی نیست بلکه درست وخوانا نویسی از اهداف به کار گیری خط نستعلیق است.

28) دلایل توالی واج ها ریشه در اولا بسامدثانیا شکل وثالثا تعداد حروف ونشانه ها دارد. بسامد:مقدار تکرار یک پدیده را می گویند وچون حرف آدر کلماتی که اول آتها باآشروع می شود ومورد استفاده زیاد دانش آموزان است لذا نشانه (آ)در ابتدای کتاب آمده است.

منبع: کانال معلم همراه(تلگرام)

……………………………………………………………………………….

 

مشاهده و دانلود مقالات رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری (روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده و دانلود نرم افزارهای رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری (روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده و دانلود کتاب های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری (روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده و دانلود پرسشنامه و تست های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری (روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده و دانلود فایلهای pdf رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری (روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده و دانلود فیلم و کلیپ های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری (روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده 1500 مطلب علمی و آموزشی مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)

 

مشاهده و دانلود نرم افزارهای رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری (روی متن کلیک کنید)